Jan Pijnenburg

KANTOOR
DLV Advies
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
info@dlvadvies.nl
0413 33 68 00

Wie is Jan?

Door mijn brede interesse in alle aspecten van de varkenshouderij ben ik vaak het cement tussen de bouwstenen. Deze brede oriëntatie helpt mij om de zaken integraal te kunnen bekijken, dit voorkomt dat een specifiek advies een probleem oplevert in het grotere geheel. Daarbij probeer ik de klant voorop te stellen, zijn omstandigheden en vaardigheden zijn bepalend in het welslagen van een advies.
Ik ben een kennisbank voor collega’s en klanten. Nieuwe zaken kan ik plaatsen vanwege een breed referentiekader. Kansen uit de markt zie ik en promoot ik. Graag ga ik kort door de bocht omdat ik veel wil doen, voor zoveel mogelijk mensen. Mijn werkzaamheden liggen vaak op het technisch vlak zoals Energie en Mest. Mijn uitdaging ligt daar “where no man has been before”, zoals ik en mijn gezin vaak tegen elkaar zeggen. In mijn vrije tijd probeer ik zo veel mogelijk te sporten en ben ik politiek actief voor een lokale partij.

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Jan is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor de volgende aandachtsgebieden: 

A1 stikstofemissie en hergebruik nutriënten
E4 Verdienvermogen

“Je bent een ervaren bedrijfsadviseur die de technische aspecten van de varkenshouderij en mestverwerking en mestboekhouding goed kent. Je hebt oog voor de wensen en mogelijkheden van de ondernemer.”

Bernard Koeckhoven, lid BAS-commissie

"Bij je advisering ga je eerst na wat de werkelijke vraag van de ondernemer is, waarna je veel mogelijke oplossingsrichtingen toetst bij de ondernemer, alvorens dieper in te gaan op de meest wenselijke oplossing. Daarbij zet je de ondernemer graag zelf aan het werk door hem zelf bijvoorbeeld een bedrijfsplan te laten uitwerken."

Wim Zaalmink – expert voor het aandachtsgebied ‘Verdienvermogen’

In het nieuws

Meer nieuws