Banken herzien financieringsbeleid in 2020

Publicatiedatum: 24 april 2020

Op 31 december 2020 verandert in Europa veel in het financieringsstelsel van banken. Gedurende het hele jaar voeren banken veranderingen door die van invloed kunnen zijn op het aanvragen van een financiering.

De reden voor de aanpassingen bij banken is een verandering in wetgeving vanuit de Europese Bank. Deze stelt dat banken de financiering bij klanten die zij al meerdere jaren in bijzonder beheer hebben, op hun eigen balans moeten voorzien als oninbaar. Voor de banken is het dus gunstig om zo min mogelijk klanten meerdere jaren in bijzonder beheer te houden. Daarnaast zijn de beheerkosten van bedrijven in bijzonder beheer voor banken enorm hoog. Het beleid zal er op gericht zijn zo min mogelijk bedrijven in bijzonder beheer te krijgen.

Wat verandert er?

  • Klanten die de komende 3 jaar de aflossing naar verwachting kunnen betalen, worden uit bijzonder beheer gezet.
  • De eigen liquiditeitsprognose en bedrijfsvisie worden meer van belang bij een financieringsaanvraag, omdat banken kijken of er de komende 3 jaar aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

Rente binnen bijzonder beheer stijgt

Hoewel de rente in bijzonder beheer vaak niet veel verschilt met de rente daarbuiten, is de opslag buiten bijzonder beheer lager. Niek Groot Wassink, adviseur Rundvee bij DLV Advies vertelt: “Het is te verwachten dat de rente binnen bijzonder beheer vanaf 2021 hoger wordt. Het belang om terug te keren naar regulier beheer, ofwel niet in bijzonder beheer geplaatst te worden, neemt daarbij dus toe.”

Eigen liquiditeitsprognose wordt belangrijker          

De liquiditeitsprognose voor een periode van 3 jaar voor het eigen bedrijf wordt nog meer van belang. De bank kijkt niet meer of de rente en aflossing de komende 10 jaar betaald kan worden aan de hand van de te verwachten opbrengsten (melkprijs, varkensprijs etc.), maar kijkt of de komende 3 jaar aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De bank denkt dus mee over een kortere termijn en daarop wordt vervolgens de financiering gebaseerd. Daarbij wordt in de toekomst ook meer gekeken of de aangevraagde financiering, en met name de daarbij overeen te komen aflossingstermijn, past bij de bedrijfsvisie voor de toekomst. “Hierdoor wordt de eigen afweging en liquiditeitsprognose belangrijker bij het bespreken van de financieringsaanvraag,” stelt Groot Wassink.

Kortere en minder flexibele aflossingstermijn

Aflossingstermijnen worden vaker gesteld op 12 tot 15 jaar, waar we eerder vaak 20 jaar zagen. Ook hierbij is het van belang om te bepalen of deze hogere aflossing op te brengen is. Verder is het de vraag of die korte termijn wel nodig is en past bij de bedrijfsdoelstellingen. De verwachting is dat er meer vaste spelregels komen die moeten worden nagekomen. De meeste bedrijven moeten alles digitaal regelen, waardoor het contact met een relatiebeheerder een uitzondering wordt. Paul Bens, directeur van DLV Advies legt uit: “Er moet worden voldaan aan de voorwaarden voor de financiering die zijn afgesproken, zoals in de Duitse situatie al jaren geldt. Uitstel van aflossing is (behalve de huidige, versoepelde regeling vanwege het coronavirus) geen optie meer, waardoor zelf de marktfluctuaties moeten worden opgevangen.”

Maatwerk voor uw bedrijf

“Positief aan de veranderingen is dat financieren veel meer maatwerk wordt vanuit de huidige situatie en doelstellingen,” stelt Bens. “Zorg dat die goed in beeld zijn en dat de afspraken met de financier na te komen zijn. Het advies is dus om een duidelijk meerjarenplan op te stellen.” Verwacht u investeringen of kosten waarvoor u financiering aan wilt vragen? En hoe kunt u aan de aflossingstermijnen voldoen? Mogelijk zijn er andere opties, zoals erfpacht of samenwerkingen waardoor minder financiering nodig is.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar