Duitse varkensmarkt vergelijkbaar?

Publicatiedatum: 06 juni 2016

Het opbrengstsaldo minus voerkosten per kilogram geslacht gewicht in de varkenshouderij is de laatste vijf jaar met zes cent gedaald. Hoe verhoudt zich dit tot het buitenland? Is de economische positie van een varkensbedrijf in Nederland vergelijkbaar met die van een bedrijf van dezelfde omvang in Duitsland in de deelstaat Nedersaksen, een regio net over de grens met een vergelijkbare varkensdichtheid? 

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in Nederland relatief lager dan in Nedersaksen. Daarnaast gaat het om de voerkosten. Het voerkostenvoordeel als gevolg van de import van goedkope graanvervangers, dat Nederland vele jaren kenmerkte, is tenietgedaan. Per saldo heeft een volwaardig bedrijf in Nederland, na aftrek van de voerkosten, een lagere vergoeding over voor alle andere kosten. 
De kosten voor voer en mestafzet zijn de laatste jaren in Nederland verhoudingsgewijs harder gestegen dan in het buitenland. De balans in de marge zal zich dus niet snel herstellen, als in het buitenland die kosten niet stijgen. De toekomst is dan dat een aantal kosten substantieel verlaagd worden en dat er veel meer oog komt voor een hogere opbrengstprijs. 

Sturen op kwaliteit

De relatief lagere opbrengstprijzen, hogere voerprijzen en hogere mestafzetkosten beïnvloeden het toekomstperspectief van Nederlandse bedrijven. De vraag is vervolgens óf en wát je daar als varkenshouder aan kunt doen, individueel of samen met anderen. Bij de huidige opbrengstprijzen is het zinvol om na te gaan wat het sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit oplevert. Mestafzetkosten substantieel drukken lukt echter veelal niet als individuele varkenshouder. Mestverwerking gaat pas geld opleveren als het grootschalig is en dat kan alleen in collectief verband. Het voerkostenvoordeel is weg en zal voorlopig niet terugkomen. Met deze ontwikkelingen komt het erop neer dat een hogere voerwinst voor het individuele bedrijf eerst en vooral te realiseren valt door meer op kwaliteit te sturen. Daarnaast moet er gewerkt worden aan een collectief van grootschalige mestverwerking waarbij de kosten van vandaag, de opbrengsten van morgen worden.

Lees de complete blog zoals geplaatst op de website van Varkens.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Gé Backus.
 

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar