Investeren met 40% subsidie kan tot 31 januari

Publicatiedatum: 18 januari 2023

Investeren in bijvoorbeeld precisiebemesting, digitalisering of natuurlinclusieve landbouw? Het kan tot 40% goedkoper met de Investeringsregeling (POP3+). Voor de investeringsregeling is € 14 miljoen beschikbaar. De investeringsregeling POP 3+ loopt nog tot en met 31 januari 2023.

Door de enorme belangstelling voor voorgaande vergelijkbare subsidieregelingen uit het Economisch Herstelfonds en vooruitlopend op het nieuwe GLB, waarin de veerkracht van de landbouwsector moet worden versterkt, is de investeringsregeling POP 3+ opgesteld. Deze subsidie is vergelijkbaar met de reeds gesloten regelingen uit het Economisch Herstelfonds.

Belangrijkste voorwaarden

  • Subsidie kan worden verstrekt aan alle landbouwers, waarmee geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen landbouwers en jonge landbouwers.

  • Het subsidiepercentage is 40%.

  • De minimale subsidie die wordt verstrekt is € 20.000. Dat is in overeenstemming met de subsidiedrempel in de POP 3+ voor de transitiejaren 2021 en 2022.

  • Er wordt geen gebruik meer gemaakt van eenheidsbedragen, die lager zijn dan het minimale subsidiebedrag van € 20.000.

Punten op basis van duurzaamheid

De beoordeling gaat op basis van een puntensysteem. Aan elke investering wordt een bepaald aantal punten meegegeven. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, ontvangen de aanvragen met de laagste aantallen punten geen toekenning. Gezien de enorme belangstelling vanuit voorgaande vergelijkbare subsidieregelingen, gaan we ervan uit dat er opnieuw veel animo zal zijn voor de regeling. We verwachten daarom dat alleen de aanvragen met de hoogste punten kans maken op de subsidie.

De volgende investeringen maken een hoge kans op toekenning:

A:    Precisiegewasbescherming: spuitmachines voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.

B:    Digitalisering: robots die ziekten/plagen/onkruiden herkennen en die op duurzame wijze bestrijden.

C:    Klimaat-adaptieve, peilgestuurde drainage: aanleg klimaat-adaptieve, peilgestuurde, regelbare drainage, waterbassins en -silo’s.

D:    Elektrische voertuigen: volledig elektrisch aangedreven zelfrijdende tractoren en volledig elektrisch zelfrijdende zaai-, bewerkings- en oogstmachines, op biogas aangedreven mobiele machine. (Shovels en heftrucks zijn uitgesloten.)

E:         Natuurinclusie landbouw: spit-zaai, grondfrees-zaai; rotoreg-zaai, schoffel-zaai combinaties, schijveneggen, wiedrobots.

Vraag de subsidie aan vóór 31 januari a.s.

“Ondanks dat de wijzigingen zijn bijgesteld binnen de gebruikelijke Europeesrechtelijke POP-kaders, biedt deze regeling weer een mooie kans om te investeren”, zegt Edith van Oostrom, projectleider bij DLV Advies.

DLV Advies ondersteunt u graag bij het indienen van een aanvraag waarbij de kans op succes groot is. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze regeling, laat dan hieronder uw contactgegevens achter.

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar