Ondernemen volgens eigen plan

Publicatiedatum: 19 juni 2020

De financiële positie van varkenshouders is in de afgelopen jaren positief veranderd. Dit biedt ruimte om naar de toekomst te kijken en te werken vanuit een plan. Ook het veranderend financieringsbeleid bij banken heeft hier invloed op.

In de varkenshouderij is in de meeste gevallen de eigen vermogenspositie lager dan in grondgebonden sectoren. De toegang tot vreemd vermogen is beperkter. Ook de terugverdientijd van vreemd vermogen is gemiddeld vrij lang in de agrarische sector. Daartegenover staat een forse verbetering van de solvabiliteit en een toename van de vrije ruimte op de rekening courant in de varkenshouderij. Over het algemeen is er meer aandacht voor cash flow bij ondernemers. Leo Rouhof, adviseur Financieel Management bij DLV Advies: “De verbetering in solvabiliteit, cash flow en vrije ruimte op de rekening courant zijn gunstige ontwikkelingen. Het biedt ruimte om aan toekomstplannen te werken en dat kan zorgen voor betere financieringscondities van de bestaande of nieuwe financiering.”

Meerjarenplan met aandacht voor liquiditeitsplanning

Het veranderend financieringsbeleid van banken is gericht op doelgericht financieren in de agrarische sector. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze fluctuaties in liquiditeit zelf opvangen en de aflossingstermijn wordt verkort naar 12 tot 15 jaar. Leo: “Dit vraagt om maatwerk per bedrijf. Een bestaande of nieuwe financiering moet goed afgestemd zijn op de toekomstplannen van de ondernemer. Een meerjarenplan met aandacht voor een liquiditeitsplanning is van belang om te bekijken of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen op de lange termijn.”

Stip op de horizon

Leo: “Bij het schrijven van zo’n meerjarenplan is een visie en een stip op de horizon van belang. Waar wil je naartoe met het bedrijf? En waar zie je jezelf en het bedrijf over circa vijf jaar? Is jouw ambitie bijvoorbeeld uitbreiden op de huidige locatie of uitbreiden op meerdere locaties? De richting die je op wilt, bepaalt de weg er naar toe.” Een duidelijke stip op de horizon geeft handvaten om de juiste keuzes te maken. Zo kun je rekening houden met veranderende wetgeving, subsidieregelingen die opengesteld worden en andere externe omstandigheden. “In een meerjarenplan wordt ook rekening gehouden met het meest gunstige moment van belasting betalen en wordt gekeken naar de rechtsvorm die op ieder moment van het plan het best bij het bedrijf past. Met een duidelijke visie kun je hier vooraf rekening mee houden”, vervolgt Leo.

Resultaten optimaliseren

“Resultaten optimaliseren blijft voor iedere ondernemer een continu proces”, vult Antoon Spoorenberg, adviseur Financieel Management aan. “Daarbij is een kritische blik op de technische en financiële cijfers een must. Door samen met de ondernemer te kijken naar onder andere voerwinst en kostprijsbeheersing stuur je op maximaal resultaat.” Tussentijds evalueren is van groot belang om te bepalen of de ingeslagen weg, in de dan geldende markt, nog de juiste is. “Denk bijvoorbeeld aan: het mesten van beren of borgen en de vraag of toegepaste genetica nog aansluit bij de marktvraag; het werken volgens Beter Leven keurmerk, waardoor met een grotere leefruimte gerekend moet worden ten opzichte van gangbaar; of de overweging om minder vaak uit een afdeling te laden vanwege het veranderen van conceptvoorwaarden, waarbij de gewichtsrange groter wordt en de bezettingsgraad beïnvloed wordt. Door steeds opnieuw de resultaten te evalueren kan in samenspraak met verschillende partijen worden geoptimaliseerd.”

Kostenbeheersing

Naast resultaat optimaliseren is kostenbeheersing een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit kan zelfs leiden tot samenwerkingsvormen tussen een vleesvarkenshouder en een vermeerderaar. DLV Advies kan adviseren over de totstandkoming en vastlegging van de samenwerking. Antoon: “Grote vleesvarkenshouders zullen steeds meer trachten de biggenvoorziening in eigen handen te krijgen om een betere grip op de dierstroom, de gezondheidsborging en de kostprijs te verkrijgen.” Daarnaast biedt een samenwerkingsvorm mogelijkheden voor ondernemers die geen bedrijfsopvolger hebben. Een samenwerking kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact opnemen met Leo Rouhof of Antoon Spoorenberg.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Leo Rouhof

Adviseur Financieel Management
06 50 20 15 64
Stuur e-mail
Meer over Leo