Regeling GLB-bedrijfsplanvoucher t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Publicatiedatum: 21 mei 2024

Heeft u investeringsplannen? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie GLB- bedrijfsplanvoucher ter waarde van €7.500. Inmiddels is de voucher overtekend en is het niet meer mogelijk om deze aan te vragen. 

 

De subsidievoucher waarmee u uw duurzame bedrijfsplan vorm kunt geven, is vanaf 5 juni tot en met 17 juli aan te vragen. In het bedrijfsplan moet verplicht worden opgenomen hoe u werkt aan stikstofemissiereductie. Een onafhankelijke BAS-adviseur, gespecialiseerd in bedrijfsovername en/of verdienvermogen, zal op basis van uw vragen en volgens de voorwaarden van de regeling een bedrijfsplan opstellen met duurzaamheidsdoelen ter waarde van €7.500, waarbij de ondernemer zelf €1.500 bijdraagt.

Bedrijfsplan bij aanvraag vestigingssteun
In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen jonge landbouwers die een bedrijf (gedeeltelijk) hebben overgenomen, in aanmerking komen voor vestigingssteun. Deze steun is een vast bedrag van € 80.000 per bedrijf. Bij de subsidieaanvraag moet de jonge landbouwer een bedrijfsplan indienen. Hierin wordt de gewenste ontwikkeling van het bedrijf met 'mijlpalen' voor de eerste vijf jaar beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de steun bijdraagt aan de doelen van het GLB en moet worden vermeld waaraan de steun zal worden besteed. De bedrijfsplanvoucher kan worden gebruikt voor dit bedrijfsplan.

Bedrijfsontwikkeling

Als bedrijfsovername niet aan de orde is, maar u bezig bent met bedrijfsontwikkeling, kunt u nog steeds gebruik maken van de GLB-bedrijfsplanregeling. Gerdien Aaftink, projectaccountmanager bij DLV Advies: "Bij de vorige openstelling van deze regeling hebben we veel ondernemers ondersteund met bedrijfsplannen voor investeringen in een monomestvergister, emissiearme systemen en verschillende soorten nevenactiviteiten. Dit plan kan dus antwoorden geven op belangrijke vragen, zoals: Hoe kunnen we het beste emissiearm (ver)bouwen? Is het rendabel om over te stappen naar een andere melkstroom, biologische productie of gedeeltelijk zelf verwerken? En wat zijn de voordelen van investeringen in monomestvergisting, zonne- of windenergie om energieproducent of energieneutraal te worden?"

Voorwaarden van de subsidieregeling

Een essentieel onderdeel van het bedrijfsplan is de verplichte opname van strategieën voor stikstofemissiereductie. Daarnaast biedt de regeling keuzemogelijkheden voor verschillende focusgebieden, zoals het verbeteren van dierwelzijn en diergezondheid, het implementeren van energiemaatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot en het versterken van bodembeheer. Samen met u zullen we de geschikte thema's identificeren die aansluiten bij uw doelen.

Deze voucher mag eens in de drie jaar worden gebruikt. Bedrijven die al positieve beschikkingen hebben ontvangen onder deze regeling, zijn uitgesloten van deelname tijdens deze aanvraagperiode.

Lees meer over de GLB regelingen


Aanmelden niet meer mogelijk.

De regelingen GLB-kennisvoucher en de GLB-bedrijfsplanvoucher worden 5 juni 2024 opnieuw opengesteld. Inmiddels is de voucher overtekend en is het niet meer mogelijk om deze aan te vragen.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar