REgeling GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Publicatiedatum: 21 mei 2024

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde van € 1.875 kunnen ondernemers onafhankelijk advies inwinnen. Inmiddels is het niet meer mogelijk deze voucher aan te vragen.

Wilt u weten wat omschakeling naar biologisch, of deelname aan het concept of keurmerk voor u kan betekenen? Wat zijn de vergunnings- en ruimtelijke ordeningsvereisten bij investeringen in monomestvergisting? Wat is het ideale moment om te stoppen, rekening houdend met zakelijke en persoonlijke factoren? Met de GLB-kennisvoucher kunt u advies inwinnen en educatieve stappen ondernemen met betrekking tot uw bedrijfsvoering. U kunt een adviesvoucher aanvragen ter waarde van € 1.875, waarvoor een eigen bijdrage geldt van € 375.

GLB-kennisvoucher breed inzetbaar

De GLB-kennisvouchers zijn bedoeld voor verdiepende advisering op dezelfde thema’s als voorgaande openstellingen. Zo kunt u binnen deze regeling advies krijgen over:

  • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.

  • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.

  • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.

  • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.

  • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven.

  • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.

  • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken.

  • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf.

  • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

BAS-adviseurs

Voor het verzilveren van de vouchers dient de adviseur ingeschreven te staan in het zogenoemde BAS-register. Adviseurs van DLV Advies die de GLB-thema’s oppakken zijn op alle onderdelen van de SABE-regeling gecertificeerd en ingeschreven in het BAS-register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).

Onze BAS-adviseurs

Aanvragen is niet meer mogelijk.

De regelingen GLB-kennisvoucher en de GLB bedrijfsplanvoucher worden 5 juni 2024 opnieuw opengesteld. Inmiddels is de voucher overtekend en is het niet meer mogelijk een aanvraag te doen.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar