Samenwerken voor fosfaatrechten

Publicatiedatum: 17 juli 2019

Fosfaatrechten worden bij overdracht met 20% gekort. Als de fosfaatrechten op een ander KvK-nummer worden overgeschreven (door middel van koop of lease) is er sprake van een overdracht. Bij het verwerven van fosfaatrechten is meer mogelijk dan kopen of huren. Er zijn alternatieven, zoals huren met een koopoptie en een samenwerkingsconstructie met de verkoper. Door de overdracht te spreiden ontstaat fiscaal voordeel, gaf rundvee adviseur Tom Baak aan in een eerder verschenen artikel

Uitzonderingen zonder afroming fosfaatrechten

Er zijn uitzonderingen waarbij er niet op de fosfaatrechten gekort wordt als een natuurlijk persoon of andere entiteit (vof, bv dan wel maatschap) deze inbrengt bij een ander bedrijf. Jan Dortmans, rundvee adviseur, legt uit welke mogelijkheden er zijn bij het aangaan van zo’n samenwerkingsconstructie. “Voor bedrijven waarbij kopen of leasen van grote hoeveelheden fosfaatrechten geen optie is, is het mogelijk om een commanditair vennootschap (CV) op te richten. Een CV is een bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de CV twee soorten vennoten: de beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding in het bedrijf en de stille vennoot is alleen financieel betrokken. Deze stille vennoot brengt dan bijvoorbeeld zijn vermogen in de vorm van fosfaatrechten in. Hij heeft geen bestuurlijke macht in het bedrijf, maar ontvangt wel een vooraf afgesproken vergoeding. Er ontstaat wel een intensieve samenwerking waarbij de ondernemers wel een zogenoemde klik moeten hebben”,  waarschuwt Jan. “Het is niet alleen een juridische samenwerking, maar de intensiteit kunnen de vennoten zelf bepalen. Zo kan er ook arbeid, grond of vee ingebracht worden.”

Ingebrachte fosfaatrechten geruisloos doorschuiven

Een CV moet minimaal drie jaar bestaan. Op dat moment kunnen de ingebrachte fosfaatrechten geruisloos doorgeschoven worden. Jan: “Voordeel voor de verkoper is dat hij hier geen belasting over hoeft te betalen. Voordeel voor de koper is dat hij voor een lagere prijs dan de huidige marktwaarde fosfaatrechten kan kopen. Het nadeel is dat de rechten niet benut kunnen worden voor de afschrijving. Het is ook belangrijk dat de overdragende partij wel een agrarische onderneming blijft behouden. Hij kan dan wel zijn melkveebedrijf staken en bijvoorbeeld met een akkerbouwtak verder gaan.” 

Het oprichten van een CV is niet voor ieder bedrijf interessant. “Bij een intensief melkveebedrijf met een hoog saldo melkveefosfaatreferentie zal bij het aangaan van een CV deze voorraad vernietigd worden. Hierdoor wordt de ondernemer dusdanig benadeelt dat het interessanter is om te kijken naar bijvoorbeeld een lease-koopconstructie. Lees hierover meer in dit eerder verschenen artikel. 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen voor een samenwerking

Op welke manier er fosfaatrechten verkregen kunnen worden is maatwerk per bedrijfssituatie. 
De adviseurs van DLV Advies zorgen ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht voor het oprichten van een CV. De voorwaardes worden nog afgestemd bij de Belastingdienst, maar de tijd begint te dringen dat mensen een keuze (moeten) maken. Tot 31 december 2019 kan een CV worden opgericht. 
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws