regeneratieve landbouw

Herstel van bodemrijkheid en biologische diversiteit is deels nodig door onzorgvuldig management op het gebied van bodem, gewas, mest en water, maar zeker ook door minder beïnvloedbare factoren als weinig neerslag en hoge (winter)temperaturen en positie in het landschap.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: