VAB

Voor het toekomstperspectief van veehouders is het aanpassen van oude stalsystemen en het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen nodig. Niet alleen in het kader van emissiebeperking en het terugdringen van uitstoot, maar ook vanuit duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen. Hergebruik van materialen van het eigen bedrijf óf uit de omgeving kan bij verbouw of bouw van een veestal een milieuvriendelijke en financieel aantrekkelijke oplossing zijn.