Groothalle stapt over naar Wroetvarken

Een stabielere prijs, aansluiten bij de wensen van de maatschappij, met een gemiddelde omvang een goed inkomen kunnen verdienen. Dit waren de factoren die voor familie Groothalle van invloed waren op hun keuze om over te stappen van de vrije markt naar het Wroetvarkenconcept.