Bedrijfswaterplan: efficiënter beregenen

Publicatiedatum: 14 juni 2017

Wie wil beregenen in Brabant, moet vanaf 1 januari 2018 beschikken over een bedrijfswaterplan met waterbesparende maatregelen. Desondanks betekent het vernieuwde beleid voor grondwaterberegening volgens velen een vooruitgang: er zijn meer mogelijkheden om flexibeler te beregenen.

Wat is een bedrijfswaterplan?

Een bedrijfswaterplan bevat een overzicht van de maatregelen die een ondernemer neemt om water te besparen op zijn bedrijf. „Het plan moet, afhankelijk van de grondsoort en van het aantal hectares dat een bedrijf telt, één, twee of drie maatregelen bevatten”, zegt Eric Bouwman, adviseur bij DLV Advies. „Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van stuwen om het slootwater en de grondwaterspiegel op niveau te houden, het opvangen van hemelwater, gebruik van een beregeningssignaal om op het juiste moment te beregenen, de inzet van organische mest en groenbemesters om het watervasthoudend vermogen van de bodem te vergroten.”

Flexibeler beregenen met een bedrijfswaterplan

Hier staat tegenover dat het nieuwe beleid boeren de mogelijkheid biedt om flexibeler te beregenen. Zo geldt voor ondernemers met een bedrijfswaterplan niet langer een verbod op beregening van grasland tot 1 juni en in de maanden juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Ook is het slaan van nieuwe putten toegestaan, met een maximum van één put per vijf hectare. „Ik zie louter voordelen in het nieuwe beleid voor grondwaterberegening”, zegt Bouwman. „De beperkingen in de beregeningsperiode en -tijdstippen voor grasland zijn veel melkveehouders een doorn in het oog: droge perioden kunnen zij niet of beperkt beregenen. Dat hoort straks tot het verleden. Hierdoor, en doordat makkelijker putten kunnen worden geslagen, draagt het beleid bij aan het voorkomen van verdroging.” 

Investeren in waterbesparing

Hoewel de nieuwe regelgeving officieel 1 januari 2018 ingaat, kunnen agrarische ondernemers die al
een bedrijfswaterplan hebben, nu al gebruikmaken van de gewijzigde regels. “Alleen ondernemers in kwetsbare gebieden in de attentiezones rond Natura 2000-gebieden en in natte natuurparels kunnen geen gebruik maken van de gewijzigde regels. Zij hoeven geen bedrijfswaterplan te hebben en voor hen blijft het vergunningenstelsel van kracht.”
Volgens Bouwman zijn er grote verschillen in de investeringen die ondernemers moeten doen om water te besparen. „Sommige boeren doen al van alles op dit vlak en hoeven nagenoeg niet te investeren, anderen moeten bij nul beginnen. Maar meestal is er relatief eenvoudig, en tegen beperkte kosten, de nodige winst te behalen. Het komt zelden voor dat ondernemers fors moeten investeren of dat het opstellen van een plan problemen met zich meebrengt.
 

Dit artikel is een samenvatting van het artikel ‘Waterplan: efficiënter beregenen’ dat 10 juni 2017 in de Stal&Akker verscheen.
 

Boer in grondwaterbeschermingsgebied verliest derogatie dit jaar al

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen dit jaar al geen derogatie meer aanvragen. “Dat gaat dit jaar al knellen”,...

Lees verder

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland

Regeneratieve landbouw, wat houdt dat precies in? Een sector breed gedragen definitie is er nog niet. Maar het komt altijd neer op het sterker en veerkrachtiger...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid