Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Publicatiedatum: 26 maart 2024

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als een potentieel alternatief voor kunstmest, lijkt binnen handbereik te liggen. Deze versoepeling van regels, gecommuniceerd aan demissionair minister Adema, is een lichtpuntje waar Paul Blokker, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, enthousiast over is. Tegelijkertijd benadrukt hij dat dit een langverwachte stap is.

"Renure, zoals bewerkte dierlijke mest bijvoorbeeld door middel van een stripper, wordt genoemd, wordt al geruime tijd toegepast in de agrarische sector. Veehouders pleiten al lange tijd voor goedkeuring voor het gebruik ervan."

Kunstmest duur en niet duurzaam

Een belangrijk knelpunt is de beperkte hoeveelheid dierlijke mest die mag worden gebruik. Vervolgens mag er wel meer kunstmest gebruikt worden. "Op dit moment voeren veel boeren dierlijke mest af en kopen kunstmest aan. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook niet erg duurzaam", legt Paul uit. Mestvergisting in combinatie met een stripper biedt een oplossing om mest te verwerken tot Renure en tegelijkertijd de bedrijfsemissies te verminderen. Bovendien levert het biogas op, dat kan worden omgezet in groene stroom of groen gas. "Het is echt een win-winsituatie."

Monomestvergisting essentiële schakel in energietransitie 

De specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Renure zullen worden vastgesteld zodra Brussel met het definitieve voorstel komt. "Ik hoop dat dit snel gebeurt. Mestverwaarding en -vergisting is een essentieel onderdeel van de energietransitie en zal een centrale rol spelen in de kringlooplandbouw", voegt Paul toe.
 

Regen en eiwitgewassen verminderen stikstofbodemoverschot

Voor melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden is het behoud van waterkwaliteit essentieel. Het verminderen van het stikstofbodemoverschot...

Lees verder

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer nieuws