Circulaire mestverwerking

Publicatiedatum: 02 december 2019

Landbouwers in Nederland en Vlaanderen moeten jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen. Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit mest. Hierdoor zou mest van lokale veehouders ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw.

Door mest te scheiden in een fosfaatrijke dikkere fractie en een dunne fosfaatarme fractie, kan mest circulair worden ingezet. Dunne vloeibare fractie bevat voornamelijk stikstof, kalium en water. NITROMAN is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. Het project wil via twee innovatieve technieken uit de vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water terugwinnen. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. De Latijnse term voor stikstof is ‘nitrogenium’. Vandaar dat het project de naam NITROMAN meekreeg.

Grensoverschrijdende pilots

Bij een aantal veeteeltbedrijven verspreid over de grensregio worden pilotinstallaties geïnstalleerd. De deelname van verschillende bedrijven in Vlaanderen en Nederland biedt mogelijkheden om resultaten te vergelijken tussen de verschillende (landbouw)regio’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Bovendien kunnen de producten van de nutriëntenrecuperatie worden getest op verschillende teelten op verschillende bodemtypes (zand, leem, klei). 

De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector. Bovendien kunnen geïnteresseerde bedrijven demonstraties bijwonen waar ze de voordelen van circulaire mestverwerking in de praktijk gebracht zien. NITROMAN zal tevens een rekentool ontwikkelen. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke van de twee innovatieve technieken hen het meeste voordeel biedt.

INTERREG NL-VL

NITROMAN is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie

 
 

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar