Wie is Harm?

DLV Advies is een prachtig bedrijf met ongeveer 150 medewerkers waar ik trots op ben. Ik wil me inzetten om het te behouden en indien mogelijk te versterken. We willen goed advies leveren bij onze klanten, dat tot waardevol resultaat leidt en een positieve impact heeft in de agrarische sector. Naast bestuurder bij DLV Advies ben ik werkzaam als projectleider voor de innovatie en ontwikkeling van agrarische systemen. Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan een rendabele en gezonde agrarische sector. Bij DLV Advies werk ik daarom samen met een team aan projecten die dit mogelijk maakt. Omdat wij vaak met echte innovatievraagstukken bezig zijn, vraagt dat financiële katalysators om de innovaties mogelijk te maken. Een deel van mijn werk bestaat daarom uit het acquireren van projectgelden om te zorgen dat we met agrarische ondernemers vooruit kunnen met de gewenste ontwikkeling.

Naast het werk bij DLV Advies werk ik op het melkveebedrijf met mijn broer. Samen met mijn drie zoontjes Tijn, Cas en Han wonen we op de boerderij waar ook ons jongvee is gehuisvest.

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Harm is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor de volgende aandachtsgebieden:

A1 Stikstofemissies en hergebruik nutriënten

E4 Verdienvermogen

“Je bent een ervaren bedrijfsadviseur en projectleider/procesbegeleider. Je hebt het vermogen om integrale analyses te maken van de stikstofbenutting en economie van melkveebedrijven. Op basis daarvan adviseer je de ondernemer over de prestaties van het bedrijf op het gebied van economie en nutriënten (vooral stikstof).”

Oene Oenema, expert voor het aandachtsgebied A1 ‘Stikstofemissies en hergebruik van nutriënten’.

In het nieuws

Meer nieuws