Project Bodem als Spons van start

Publicatiedatum: 30 november 2016

In Overijssel start DLV Advies het project ‘De bodem als spons’. De veehouders die hieraan deelnemen willen het organische stofgehalte in de bodem laten toenemen. 

Meer organische stof, minder uitspoeling

Wanneer er meer organische stof in de bodem komt wordt het waterbufferend vermogen verhoogd, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verkleind en het gaat mineralenuitspoeling tegen. 

De deelnemende veehouders gaan een aantal maatregelen toepassen om het organische stofgehalte te verhogen.

Kunstmest uit drijfmest

Het maken van kunstmest uit drijfmest op het bedrijf, waarbij organische stof met lage mineralengehalten overblijft. Hierdoor kan er meer organische stof in het gebied blijven en hoeft er met de afvoer van het overschot aan mineralen minder organische stof te worden afgezet en geëxporteerd.  

Hergebruik van bermmaaisel

Hergebruik van slootveegsel of bermmaaisel als bodemverbeteraar levert veel voordelen op. Het is tegen lagere kosten een extra bron van organische stof voor schrale zandgronden.

Fermenteren van organische reststromen

Door het fermenteren van organische reststromen (evt. bokashi) kan de bemestende waarde geoptimaliseerd worden. Daarmee is het een waardevolle organische stof.

Gebruik van Groen Fosfaat 

Het gebruik van organische (kunst)mestsoorten zoals de GroenFosfaatkorrel die in het SBIR-project van DLV Advies wordt ontwikkeld. Hierdoor wordt met het brengen van kunstmestvervangers ook organische stof op het bedrijf geïmporteerd. 

Koolstofkringloop in beeld

De deelnemende bedrijven monitoren de koolstofkringloop (koolstof is een afgeleide van organische stof) met een ontwikkelde toevoeging op de kringloopwijzer waar DLV Advies mee werkt. Hiermee wordt concreet gemaakt waar nog koolstof verloren gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Met behulp van de maatregelen wordt vervolgens het organische stofgehalte in de bodem verhoogd. 

Meer informatie?

Wilt u advies over hoe u het organische stofgehalte op uw land kunt verhogen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Harm Wientjes, h.wientjes@dlvadvies.nl / 06 - 20 39 82 71. 

Het project ‘De bodem als spons’ is een project dat mede mogelijk wordt gemaakt door provincie Overijssel en ELFPO.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar