Reductie ammoniak- en methaanemissies haalbaar in de praktijk?

Publicatiedatum: 08 oktober 2021

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Om hier aan bij te dragen werkt het project Netwerk Praktijkbedrijven, een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research, de komende vier jaar aan haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben.

Door de medewerking van onderzoeks- en demonstratiebedrijven, is Netwerk Praktijkbedrijven klaar om haar eerste ervaringen en resultaten door te vertalen naar de praktijkbedrijven.
Inmiddels zijn er 19 begeleiders, waaronder drie adviseurs van DLV Advies, aangesteld om de 76 praktijkbedrijven te ondersteunen in dit traject.

Oproep aan melkveehouders   

De oproep aan melkveehouders, ruim een jaar geleden, bleek succesvol. Meer dan 100 melkveebedrijven, die mee willen werken aan een integrale aanpak naar een toekomstbestendige melkveehouderij mét behoud van economisch perspectief, sloten zich aan.

Van onderzoek tot realisatie

Het traject start bij de 10 onderzoeksbedrijven die nieuwe maatregelen boven water halen via onderzoek en dataverzameling. In navolging daarvan vindt er een finetuning plaats door 30 melkveebedrijven. Deze benoemde demonstratiebedrijven voeren de getoetste maatregelen uit in de praktijk. De melkveehouders verschillen qua bedrijfstype van klein, groot, extensief, intensief, gangbaar of biologisch en van grondsoorten. Aansluitend gaan 76 ambassadeursbedrijven aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Vanuit de praktijk brengen zij in beeld of deze nieuwe maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de reductie van ammoniak- en methaanemissies. Wat bepaalt de mate van succes en waar liggen nog verbeterpunten? De uitkomsten worden weer doorgegeven aan de onderzoeksbedrijven en gebruikt voor een vervolgonderzoek.

Schakel tussen praktijk en onderzoek

Om de 76 ambassadeursbedrijven te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de nieuwe maatregelen zijn er begeleiders aangesteld. “We maken inzichtelijk waar het bedrijf momenteel staat en welke stappen er genomen dienen te worden”, licht Adriaan Dubbelman, adviseur bij DLV Advies, toe. Adriaan is een van de 19 aangestelde begeleiders. “Er is inmiddels al door onderzoek veel kennis over de aanpak van ammoniak- en methaanemissies. Maar hoe vertalen we die kennis naar concrete praktijkgerichte oplossingen? Samen met de boer streven we ernaar dit helder te krijgen. Dit inzicht geven we dan weer terug aan het onderzoek. Zo probeer je als begeleider een schakel te zijn tussen de veehouders en de onderzoeksbedrijven. Zowel onderzoeker als melkveehouder leren zo van elkaar en maken op deze wijze maatregelen praktijkrijp die nodig zijn voor de transitie waarin deze sector zich bevindt”, aldus Adriaan.

Voorbeelden in de praktijk

“Voor nu zijn er al mooie stappen die we kunnen nemen om methaanreductie te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de voerefficiëntie, het werken aan de levensduur van de veestapel, minder jongvee en een lagere afkalfleeftijd bij vaarzen. Maar ook het verhogen van de melkproductie zorgt voor minder methaanuitstoot als er met minder koeien dezelfde hoeveelheid melk geproduceerd wordt. De KringLoopWijzer zal worden gebruikt als 0 meting en eveneens worden ingezet om na 4 jaar de reductie aan te kunnen tonen. Waarschijnlijk zal dit worden ondersteund met tools vanuit het project Netwerk Praktijkbedrijven.” Op de vraag of alle maatregelen voor ieder soort melkveebedrijf toepasbaar zijn, zegt Adriaan het volgende: “De ene maatregel zal interessanter zijn voor intensieve bedrijven, de andere is juist weer beter toe te passen op extensieve bedrijven. Daarom blijft het altijd maatwerk en bekijken we per bedrijf wat haalbaar is of niet. En dat is iets wat we zullen gaan leren uit de praktijk.”

Naast Adriaan zijn Michiel Meindertsma en Edith Finke, beide adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, ook aangesteld als begeleider in het project Netwerk Praktijkbedrijven. Is uw interesse gewekt? Neem contact op met een van onze adviseurs of bekijk de website van Netwerk Praktijkbedrijven.

Netwerk Praktijkbedrijven
 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws