Aandachtspunten Gecombineerde opgave 2020

Publicatiedatum: 28 februari 2020

Vanaf 1 maart moet de Gecombineerde opgave (GO) weer ingevuld worden. In 2020 zijn er enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Met de GO kunt u ook de uitbetaling van betalingsrechten aanvragen en eventuele subsidies of toeslagen.

Door een aantal wettelijke verplichtingen zijn er uitgebreidere vragen dit jaar. Houd rekening met vragen die gaan over het doel en het gebruik van de gegevens. De gegevens kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een controle van de gebruiksnormen, voor de vergunde dieraantallen en emissieregistraties of als referentie voor toekomstige vergunningen. Het grondgebruik, de stalsystemen en het aantal dieren per stalsysteem moeten daarom nauwkeurig worden ingevuld.

Weer mestopslag in 2020

In 2020 is er een uitgebreidere vragenlijst in de GO, zoals eens in de 4-5 jaar voorkomt. Zo moet de mestopslagcapaciteit weer opgegeven worden. Het gaat hierbij om de opslag van drijfmest en vaste mest, de soorten opslag (putten, bassins, silo’s) en de opslagcapaciteit. Bij de opslagcapaciteit moet per soort (in of buiten de stal) het aantal maanden ingevuld worden. Met deze gegevens kan gecontroleerd worden of men aan de vereiste opslag van 7 maanden voldoet.

Er zijn dit jaar veel vragen over mestaanwending:

  • verdeling van drijfmest en vaste mest over grasland en bouwland;
  • vragen over de methodes van mestaanwending;
  • vragen over verdund mest aanwenden en de verhouding van mest en water.

Doel houderij en diercategorieën

Ook zijn er veel vragen over diercategorieën en het doel van de houderij. Melkveebedrijven moeten de geproduceerde melk in 2019 doorgeven, de hoeveelheid melk voor zelfzuivelen en de hoeveelheid die naar de fabriek is gegaan. Het productiedoel voor overige rundveebedrijven moet worden doorgegeven met aantallen per diercategorie met productiedoel vlees of melk. Varkenshouderijen moeten ook het gemiddeld aantal gehouden dieren per stal in 2019 doorgeven. Voor zowel rundvee, varkens als pluimvee geldt dat het aantal dieren, soort huisvestingssysteem en de RAV-code van de vloeruitvoering bekend moeten zijn.
“Per locatie is van belang dat het correcte aantal dieren per huisvestingssysteem doorgegeven wordt. Het is belangrijk om te weten dat dit mogelijk ook gevolgen kan hebben voor toekomstige, vergunde dieraantallen. Het aantal dieren en de diersoort moeten in overeenstemming zijn met de onderliggende vergunning. Met name bij bedrijven met meerdere locaties is het doorgeven van deze aantallen per locatie van belang”, legt Gerben Schrijver, adviseur Intensief, uit.

Voorkom korting betalingsrechten

Het invullen van de Gecombineerde opgave moet nauwkeurig gebeuren, omdat het voor veel controledoeleinden gebruikt kan worden. Ook kan er een korting op de betalingsrechten toegepast worden als u de opgave niet goed invult.

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het invullen van de GO? Neem dan contact op met:

Rundvee: Freddy Keurhorst (regio Oost) of Eric Bouwman (regio Zuid)
Intensief: Gerben Schrijver (regio Oost) of Kees van Ham (regio Zuid). 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden