Aanvragen SDE++ tot 17 december

Publicatiedatum: 27 november 2020

Op 24 november 2020 is de eerste ronde voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) geopend. Voor deze verbreding van de voorgaande SDE+ heeft de overheid € 5 miljard beschikbaar gesteld en stimuleert hiermee, naast duurzame energieproductie, ook CO2 -reductie. Aanvragen kan nog tot 17 december. 

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en daarmee blijft duurzaamheid hoog op de overheid-agenda staan.  De nieuwe SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie. De opeenvolgende rondes en bijbehorende fasegrenzen staan in onderstaand overzicht.

Overzicht fasering SDE++

De fasegrenzen van de eerste openstellingsronde zijn iets verlaagd: van 70 euro naar 65 euro per ton CO₂. De openstelling ziet er als volgt uit:

SDE++ najaar 2020 Fasegrenzen € / ton CO2
Fase 1: 24 november, 9.00 uur 65 
Fase 2: 30 november, 17.00 uur 85
Fase 3: 7 december, 17.00 uur 180
Fase 4: 14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur 300


Categorieën

De beschikbare opties gaan, naast de al bekende opties vanuit de SDE+, ook over CO2- arme warmte en CO2- arme productie. Als u SDE++- subsidie ontvangt, wordt die voor 12 of 15 jaar toegekend. In de SDE++ komen de volgende hoofdcategorieën in aanmerking:

Hoofdcategorie
Hernieuwbare electriciteit  (zonnepanelen, windmolens en waterkracht)
Hernieuwbare warmte WKK (o.a. vergisting en verbranding)
Hernieuwbaar gas (o.a. vergisting en vergassing)
CO2- arme warmte
CO2- arme productie

 

Voorlopige hoogte subsidiebedragen

Onderstaande tabel toont de basisbedragen (eurocent / kWh), het voorlopige correctiebedrag (eurocent / kWh) voor zon-projecten en het aantal vollasturen.

Zon-pv of zonthermie Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2020 (eurocent per kilowattuur) Vollasturen (uren/jaar)
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden 7,4 eurocent

Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 6,9 eurocent

950
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek met aansluiting >3*80A 8,0 eurocent Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 7,8 eurocent
950
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 6,9 eurocent Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 6,9 eurocent
950
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land 6,9 eurocent Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 6,9 eurocent
1.045
Zon-pv ≥ 1 megwattpiek, drijvend op water 8,0 eurocent Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 6,9 eurocent
950
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water 8,0 eurocent Netlevering: 5,4 eurocent
Niet-netlevering: 6,9 eurocent
1.190
Zonthermie ≥1 megawattth 8,0 eurocent 2,8 eurocent 600
Zonthermie, ≥140 kilowattth tot 1 megawattth 9,5 eurocent 3,5 eurocent 600

 

Wijziging eerste fasegrens

De fasegrenzen van de eerste openstellingsronde zijn dus iets verlaagd naar 65 euro per ton CO₂. Hiermee wordt de concurrentie bevorderd. Verder is het ook nog steeds mogelijk om een lagere productie in eerdere jaren op een later moment in te halen (banking). Dit kan tot een jaar na afloop van de in de beschikking vastgestelde subsidieperiode van 15 jaar.

Voorjaarsronde SDE+ 2020

In de voorjaarsronde van de SDE+ werd voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, dat was net iets meer dan er beschikbaar was (4 miljard euro). In totaal zijn 7.395 subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend. Daarvan zijn 6.882 projecten met zonnepanelen goedgekeurd, goed voor een totaalvermogen van 3.440 megawattpiek.

SDE++ aanvragen

Wilt u meer informatie ontvangen of een SDE++ aan laten vragen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten of vul onderstaand formulier in.

Zuid- en West-Nederland: Joan van de Heuvel, Anneke van Uden en Maaike Pels.
Oost- en Noord-Nederland: Erik Meier.

* verplichte velden

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden