Ammoniak-/stikstofrechten kopen of leasen, hoe werkt dat?

Publicatiedatum: 25 september 2020

Heeft u ammoniak- of stikstofrechten nodig of wilt u deze juist verkopen of verleasen?
Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden. Verscheidene provincies bieden de gelegenheid om ammoniakrechten te verhandelen aan bijvoorbeeld de agrarische- en industriële sector, weg- water- en woningbouw. 
De randvoorwaarden voor extern salderen worden in overleg tussen provincies en rijk uitgewerkt en verschillen daarom per provincie. Wat dit voor u betekent als agrarisch- of vastgoedondernemer en welke mogelijkheden er zijn in de landbouw, woningmarkt, industrie en weg- en waterbouw, leest u hier.

Extern salderen per provincie verschillend

Provincie Overijssel gaat medio oktober verkoop en verleasen van ammoniakrechten van landbouwbedrijven mogelijk maken. Veehouders die beschikken over een geldige natuurvergunning kunnen de daarin vastgelegde ammoniakrechten (eventueel gedeeltelijk) verkopen of voor maximaal 2 jaar verleasen.  In Noord-Brabant en Zeeland is het extern salderen met stikstofruimte inmiddels mogelijk gemaakt, terwijl er in de provincie Gelderland op dit moment niet verder wordt gegaan dan tijdelijke (ver)lease.

De nieuwe maatregelen die tot nu toe, per provincie, bekend zijn, hebben wij in onderstaand tabel inzichtelijk gemaakt.   

PROVINCIE EXTERN SALDEREN VERLEASEN INGANGSDATUM *
Friesland
ja
ja
19 december 2020
Groningen
ja
n.n.b.
24 november 2020
Flevoland
ja  ja  uiterlijk 1 november 2020
Drenthe
nee
n.n.b.
n.n.b.
Overijssel
ja ja
15 oktober 2020
Gelderland
nee ja
23 september 2020
Noord-Brabant
ja ja
15 september 2020
Limburg
ja ja 1 oktober 2020
Noord-Holland
ja
ja
1 april 2021
Zuid-Holland
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Utrecht
n.n.b.
n.n.b.
half oktober verwacht
Zeeland
ja ja
15 september 2020

* Stand per 22-09-2020

Advies bij extern salderen

De reductie van de stikstofemissie wordt nu voor andere doeleinden gebruikt en natuurlijke ammoniak uit de veehouderij wordt verruild voor NOx-stikstof uit industrie en verkeer.
Dit leidt tot vragen. Advisering is voor alle betrokken partijen (zowel vraag als aanbod) daarom erg belangrijk, want er zijn verschillende beleidsregels waaraan getoetst moet worden. Zo is mogelijk niet alle vergunde stikstof  inzetbaar.  Een voorbeeld hiervan is dat op dit moment de stallen niet bezet hoeven te zijn, maar wel fysiek aanwezig en, onder voorwaarden, weer in gebruik genomen moeten worden. Daarnaast kan het wel of niet beschikken over een geldige Wet natuurbeschermingsvergunning bepalend zijn of stikstof ingezet kan worden.  Is er geen vergunning Wet natuurbescherming, dan verschilt de in te zetten stikstof per locatie op basis van het verleden. Het is raadzaam om uzelf hierover goed te laten adviseren. Op deze wijze krijgt u duidelijkheid en komt u later niet voor verrassingen te staan. 

Voor de koper is het van belang dat zij zo efficiënt mogelijk de stikstof aankopen. Zo is de ligging van de te kopen stikstof erg belangrijk. De verkopende partij dient er daarentegen voor te zorgen dat de verkoop niet leidt tot problemen op het eigen bedrijf in de toekomst.  
Bij interesse in (ver)koop of (ver)lease van ammoniakrechten, maar ook bij onduidelijkheid, is het belangrijk strategisch advies in te winnen omtrent het verhandelen van stikstofruimte.  DLV Advies bemiddelt in de (ver)koop en (ver)lease, we verzorgen vergunningaanvragen, stikstofrapporten en geven daarbij ook strategisch advies.
 

Wat speelt er in de markt

Op kleine schaal kunnen vragers en aanbieders elkaar inmiddels vinden. De animo om ammoniak te verhandelen is er. Voor veehouders is het essentieel dat ze weten waar ze aan toe zijn en daarop kunnen inspelen.

De kopende partijen zoeken gericht, terwijl het aanbod overal vandaan kan gaan komen.
"We zien dat bedrijven nabij de Natura 2000 gebieden een betere verkooppositie hebben dan bedrijven met volop ruimte maar geen natuur in de omgeving. Het is voor elke organisatie in iedere sector nu wel een mogelijkheid om zekerheid te krijgen en de juiste toestemming vast te leggen in een geldige overeenstemming/vergunning met goedkeuring voor de juiste activiteiten", aldus Marcel de Rooij, vastgoed adviseur bij DLV Advies. 

Wilt u meer informatie of advies over uw eigen situatie?
Neem dan contact op met een van onze specialisten.

   SPECIALISTEN BOUW SPECIALISTEN VASTGOED  
 

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden