Asbestsanering: politieke urgentie

Publicatiedatum: 07 februari 2017

Tot 2024 wordt de agrarische sector achtervolgd door het asbestvraagstuk. Tenminste, wanneer de politiek geen harde maatregelen neemt. Agrarische ondernemers kunnen de lasten bij de huidige marktomstandigheden niet dragen. 

De asbestproblematiek hangt als een donkere wolk boven de agrarische sector. Dat klinkt deprimerend, maar voor de veehouderijsector komt het daar wel op neer. Zij hebben genoeg om zich zorgen over te maken en kunnen de extra investering er niet bij gebruiken. Hoe houdbaar is de deadline van 2024? Daar wordt over gespeculeerd, want bij dit saneringsniveau is het geen realiteit. Alleen Friesland heeft bekend gemaakt de asbestvanhetdak-regeling te verlengen voor alle asbest dakeigenaren. In alle andere provincies is die inmiddels afgesloten en van een nieuwe ronde is lang niet altijd sprake. Adviseurs, saneerders en agrarisch ondernemers vragen zich af wat de overheid gaat doen. Om vaart te zetten achter asbestverwijdering zijn goede financiële regelingen nodig. 

Provinciale subsidie

Van de twaalf provincies heeft op moment van schrijven alleen Friesland nog een subsidieregeling voor asbestsanering. In andere provincies liep de bestaande regeling af op uiterlijk 31 oktober. Zij gaan nu evalueren hoe de regeling is verlopen en of in 2017 vervolg moet worden gegeven aan de financiële steun. 
Joan van den Heuvel, Projectleider bouw rundvee bij DLV Advies, is van mening dat financiële
maatregelen broodnodig zijn om asbestsanering mogelijk te maken. "Het is voorlopig afwachten wat provincies gaan doen. Ik heb daar regelmatig contact over en denk dat Zuid-Holland niet met een nieuwe regeling komt. Dit jaar is de subsidiepot niet leeg geraakt. De politiek moet meer doen omdat we ook over volksgezondheid praten. Bestaande asbestdaken verouderen en slijtage treed op. De landelijke Rijksregeling Asbestverwijdering loopt wel, maar de 75 miljoen euro die beschikbaar is tot 2020, is een schijntje. Er is nu ongeveer 5 miljoen vierkante meter gesaneerd, op een totaal van 100 miljoen. In het verleden hadden we de MIA/Vamil regeling. Die is er nu af. Die moet terug. als extra stimulans. Op deze regeling kun je fiscaal afschrijven. Zonnepanelen vallen wel binnen de EIA-regeling. Echter, er is nog geen zicht op verlenging van die regeling. Op dit moment hebben de politieke partijen asbestsanering niet als zwaartepunt."

Asbest en zonne-energie

DLV Advies en LTO adviseren zowel kleine als grote projecten. "Grote projecten komen in aanmerking voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie)", legt Van den Heuvel uit. De opbrengsten van het stroom opwekken kunnen worden gebruikt om asbestsanering te bekostigen.
"Dat gebeurt wel, echter SDE+ subsidie is voor louter sanering niet mogelijk." De adviseur ziet steeds vaker dat bedrijven grote projecten volledig uit handen geven, zodat het adviesbureau ze volledig kan ontzorgen. Het gaat vaak om sanering of nieuwbouw in combinatie met zonne-energie. "De eisen verschillen per bedrijf en per klant. Asbestsanering is iets wat je bedrijfsmatig in moet plannen. Sommige bedrijven willen de kosten van hun lopende rekening betalen. Andere sluiten er een lening voor af, combineren het met nieuwbouw of besluiten het te laten lopen omdat ze stoppen."

Steeds meer fabrikanten bieden een leaseconstructie aan wanneer gekozen wordt voor een nieuw isolatiedak in combinatie met zonnepanelen. Bedrijven die al relatief zwaar gefinancierd zijn kiezen hier wellicht eerder voor. Wat als probleem wordt gezien is de looptijd van 15 tot 20 jaar. Die is erg lang. Bestaat het bedrijf dan nog en in welke vorm? Hoe gaat het wanneer de onderneming wordt verkocht? Op die vragen is niet altijd een antwoord. Het voordeel voor de aanbieders zit hem in de zonne-energie. Daar zit een verdienmodel achter, waardoor ze graag als kredietverstrekker
optreden.'

Leegstand en asbest

Wie is verantwoordelijk voor de asbestdaken van leegstaande agrarische panden? Ook dat is een vraagstuk waar provincie en de overheid mee worstelen. Besluit een ondernemer niet te saneren, en voor 2024 te stoppen, wie is dan voor zijn pand verantwoordelijk? Bovendien benadeelt het de verkooppositie. In hoeverre mag onroerend goed met een agrarische bestemming worden gebruikt voor bijvoorbeeld caravanstalling? Ook het dierwelzijn heeft indirect met asbest te maken. Daken worden slechter en dat komt de gezondheid van mensen en dier niet ten goede. Door het slopen van oude stallen financieel te ondersteunen helpt dat het dierwelzijn te verhogen. Agrarische panden met asbest zorgen voor een spanningsveld binnen gemeenten. "ln sommige provincies gaan stemmen op om agrarisch ondernemers dit op te laten oplossen," weet Van den Heuvel. "Denk bijvoorbeeld aan een regeling waarbij een bedrijf dat wil uitbreiden eerst op eigen kosten de leegstaande locatie van zijn buurman moet laten saneren. Een slechte zaak, omdat het de ontwikkeling remt en dus ook het welzijn van de dieren.”

Lees het complete artikel in de BoerenBusiness Zuivelmarkt van januari 2017. Wilt u meer weten over de kansen en valkuilen van asbestsanering, nieuwbouw en zonne-energie? Neem dan contact op met Joan van den Heuvel via 06 26 54 23 98 of j.vandenheuvel@dlvadvies.nl.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden