Bekijk nu of u piekbelaster bent

Publicatiedatum: 12 juni 2023

Veehouders kunnen sinds kort bekijken of ze piekbelaster zijn. Na uitstel op uitstel heeft Minister van der Wal de rekentool gepubliceerd. Ook zijn de stoppersregelingen bekendgemaakt. Een aantal aangekondigde regelingen voor de piekbelasters die door willen met hun bedrijf zijn nog in ontwikkeling.

Ondernemers nabij N2000 kunnen na langdurige onzekerheid nu bekijken of ze piekbelaster zijn of niet. Hiervoor moet een depositieberekening worden uitgevoerd die vervolgens in Aerius Check moet worden ingevoerd. De uitslag of een ondernemer aan de drempelwaarde voldoet volgt meteen.

DLV Advies kan voor u een depositieberekening uitvoeren. Deze kost 350 euro. Deze berekening zetten we vervolgens in de Aerius Check. Daarmee berekenen we of u voldoet aan de drempelwaarde voor de Lbv plus of Lbv. Wilt u een berekening aanvragen? Laat hieronder uw gegevens achter. U wordt dan teruggebeld voor de benodigde gegevens.

* verplichte velden

 

Aerius Check invullen of niet?

De meeste boeren zitten niet te wachten op het label piekbelaster. Zij willen niet stoppen en veelal ook niet verplaatsen. Moeten zij deze tool wel invullen? Jeroen van Boxmeer, adviseur bij DLV Advies zegt hierover: “De overheid kijkt eerst hoeveel depositie er kan worden teruggedrongen met behulp van de vrijwillige stoppersregelingen. Levert dit te weinig op dan gaat de overheid over op dwingende maatregelen. Het is dus voor te stellen dat ondernemers zich liever niet kenbaar willen maken als piekbelaster. Van der Wal benadrukt in haar brief dat de gegevens die ingevuld worden in de tool niet zichtbaar zijn voor de overheid en dus ook niet gebruik gaan worden bij eventuele toekomstige verplichte maatregelen. Het blijft uiteindelijk aan de ondernemer of ze het zeker willen weten of niet.”

Ik ben piekbelaster en wil door. Wat nu?

De overheid ziet verschillende opties voor piekbelasters die door willen met hun bedrijf. Innovatie, extensivering, omschakeling en verplaatsing worden genoemd. Het is nog niet duidelijk hoeveel emissiereductie piekbelasters moeten realiseren. In het rapport van Remkes werd gesproken over maximaal 15% van de oorspronkelijk toegestane stikstofemissie. Echter ziet van der Wal in dat dit vaak praktisch gezien niet mogelijk is. Ondernemers kunnen een ondernemingsplan indienen waar ook voorstellen instaan die tot stikstofreductie leiden. De toetsing van de ondernemingsplannen wordt gedaan door Rijk en provincies.

Veel regelingen voor ondernemers die door willen met hun bedrijf zijn nog niet definitief of moeten nog door Brussel worden goedgekeurd.

SBV voor innovatie

Voor innovatie wordt de brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV) opengesteld in het najaar van 2023. Deze module zal zich richten op ondersteuning bij investering in brongerichte emissiearme stalsystemen en technieken.

Extensivering

Van der Wal is voornemens om in het najaar van 2023 een regeling open te stellen voor melkveehouders in en rond veenweidegebieden en Natura 2000-gebieden die willen extensiveren en daarbij tevens meer beweiding toepassen. Qua extensivering worden er nog geen andere landelijke regelingen geboden.

Gunstige leningen voor omschakeling

Voor omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering (bijvoorbeeld biologisch of natuurinclusief) en/of naar plantaardige productie, is steun mogelijk in de vorm van gunstige leningen, zoals via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en borgstelling voor werkkapitaal (Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma)

Regeling voor verplaatsers

Ondernemers die door willen op een andere locatie wil van der Wal financiële ondersteuning bieden. Het streven is om deze regeling eind 2023 te publiceren, maar de vraag is of dit gaat lukken, aangezien deze regeling nog door de staatsteuntoets van de Europese Commissie moet.

SABE regeling ter ondersteuning van piekbelasters

Vanaf half juli zijn er vouchers beschikbaar ter waarde van 1500 euro voor onafhankelijk advies (SABE-regeling).

Heeft u interesse in een voucher, laat hier uw gegevens achter. Dan nemen wij contact met u op.

* verplichte velden

 

Ik ben piekbelaster, en wil stoppen. Wat nu?

Voor piekbelasters die overwegen te stoppen met het bedrijf is de Lbv en Lbv plusregeling beschikbaar.

Lees hier alles over de Lbv-regeling

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden