Financiering van € 400.000 tegen 1% rente met IDL

Publicatiedatum: 16 juni 2023

Steeds meer agrarische ondernemers die willen investeren, worden tegengehouden door enerzijds de hoge rente en anderzijds doordat banken steeds terughoudender zijn in het geven van een lening. “Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) kan uitkomst bieden”, zegt Lisanne Wouters, adviseur Financieel Management bij DLV Advies, hierover. “Tegen een lage rente van 1% kan er per bedrijf maximaal € 400.000 worden gefinancierd.”

Heeft u investeringsplannen, dan is het goed om te kijken of en hoe u in aanmerking komt voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL), onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV. Lisanne: "De ondernemer dient wel aan een aantal duurzaamheidseisen te voldoen. Laat u niet teveel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Vaak is er op het gebied van duurzaamheid al meer gerealiseerd dan mensen zelf in eerste instantie denken."

Lening tegen 1% rente

Het IDL zit momenteel nog in een pilotperiode die inmiddels is verlengd tot december 2023. Het fondsvermogen bedraagt 21 miljoen. Het ministerie van LNV heeft de intentie om deze investering jaarlijks terug te laten komen. Lisanne: “Dat is maar goed ook, de financiële condities van deze regeling zijn namelijk goed. Een aantal klanten waarvoor wij IDL hebben aangevraagd, hebben inmiddels groen licht gekregen.” Wat betekent dat ze zowel van het IDL als van een andere geldverstrekker akkoord hebben gekregen. Een cofinanciering is namelijk verplicht bij het verkrijgen van IDL. “De cofinanciering kan in principe van alles zijn, een deelfinanciering bij je eigen bank, maar ook crowdfunding, deels vanuit eigen middelen of een particuliere investering behoren tot de mogelijkheden”, geeft de adviseur aan. Ondernemers betalen bij IDL een lage rente (1%) en er bestaat de mogelijkheid om de eerste 6 jaar aflossingsvrij te lenen. Wel dient de totale lening in 12 jaar tijd te zijn afgelost. De afspraken hebben een langjarig karakter.

Acht duurzaamheidsdoelen

Lisanne geeft aan dat het fonds acht duurzaamheidsdoelen hanteert, waarbij een daling van de stikstofemissie verplicht is. “Op tenminste vier van deze terreinen moet vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.”

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, beoordeelt de aanvragen op duurzaamheid. De commissie beoordeelt investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Iedere boer of tuinder kan een beroep doen op het IDL en geeft daarbij zelf aan hoe hij of zij tot meer duurzaamheid wil komen. De commissie behandelt maandelijks de ingediende aanvragen. De eerstvolgende beslisdatum is 31 augustus a.s.. Klanten die voor 18 augustus een plan indienen worden nog meegenomen in deze aanvraag.  

Bedrijfsplan verplicht

Bij het indienen van de aanvraag dient de ondernemer aan een aantal eisen te voldoen zoals inzage in een deelfinanciering en een significante bijdrage aan meerdere duurzaamheidsdoelen.
“Bij de aanvraag moet eveneens een economisch bedrijfsplan worden aangeleverd”, benadrukt Lisanne. “Hier dient een investeringsoverzicht, een financieringsplan en een liquiditeitsbegroting aan te worden toegevoegd. Wij kunnen klanten die een financiering nodig hebben voor een investering, helpen met het opstellen van een bedrijfsplan en het aanvragen van een IDL. Wanneer de IDL aanvraag is ingediend, zal door de onafhankelijke commissie worden beoordeeld of de investering zal leiden tot een structurele verandering in de bedrijfsvoering”, aldus Lisanne.

Meer informatie

Wilt u weten of uw plan in aanmerking komt voor IDL? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Informatie in dit artikel is afkomstig van nationaalgroenfonds.nl

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden