Inspiratie monovergister voor deelnemers Vruchtbare Kringloop

Publicatiedatum: 02 januari 2019

Om inspiratie en ideeen op te doen maken de deelnemende melkveehouders aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel regelmatig excursies naar andere melkveehouderijen.Tom Baak van DLV Advies nam zijn groep in december 2018 mee naar de Koeientuin Kraanswijk om inspiratie op te doen voor mono-mestvergisting.

Tom: “Mijn groep heeft een gemiddelde jaar productie van 9 ton melk. De deelnemers zijn eigenlijk continu op zoek naar efficiënter werken, ook wat betreft stikstof en fosfaat. Het beter benutten van de drijfmest is dan het onderzoeken waard.” Efficiënter werken, oftewel kringlopen sluiten, draagt niet alleen bij aan de portemonnee maar ook aan de klimaatdoelstelling voor melkveehouders.

Ammoniakemissie daalt

Melkveehouders voegen nu vaak water toe aan de drijfmest zodat – met name in de zomer – stikstof en fosfaat beter benut wordt. De ammoniakemissie daalt en de benutting van de drijfmest stijgt. “Op de biologische melkveehouderij Kraanswijk staat een mestvergister, waarbij zowel drijfmest als co-producten worden vergist. Als eindproduct blijft er digestaat over en vooral de werking van dit digestaat heeft belangstelling van de groep, omdat het te gebruiken is als meststof.” Een van de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel wil de overstap naar vergisten sowieso maken en is bezig met de realisatie van een monovergister.

Toepasbaarheid eindproduct mestvergisting

Centraal tijdens het bezoek staat de vraag: Hoe werkt nou praktisch mestvergisting en wat is de toepasbaarheid van het eindproduct? “Chris Bomers heeft veel vragen kunnen beantwoorden”, aldus Baak.

In de installatie op het erf van Kraanswijk wordt eigen koeienmest, biologische pluimveemest en groente- en tuinafval vergist. Baak: “Kraanswijk moet een deel van de mest weer kwijt, anders klopt de eigen mestbalans niet.” Dat doen ze bij Kraanswijk door de verblijfstijd van de mest in de vergister te verlengen door de temperatuur te verhogen. “Daarna kan het naar biologische akkerbouwers in Duitsland worden geëxporteerd of naar glastuinders in eigen land, waardoor Kraanswijk de kringloop weer sluit.”

Het gas dat wordt gevormd bij vergisting wordt omgezet in elektriciteit. Een groot deel is voor eigen gebruik, elektriciteit die niet wordt gebruikt gaat via een transformator het elektriciteitsnetwerk op.

Dunne en dikke fractie

De mestvergister die een van de deelnemers installeert is alleen voor zijn eigen drijfmest, dit is monovergisting. De zoektocht is om hierbij zoveel mogelijk dagverse mest te kunnen gebruiken in de installatie. Baak: “Tijdens het bezoek hebben we ideeën opgedaan, zoals de vochtdoorlatende vloer in de stal van Kraanswijk.” Die vloer maakt de scheiding tussen de dikke en dunne fractie van rundveemest direct mogelijk. “In urine zit geen energie, dus dat wil je eigenlijk niet in de mestvergister hebben”, weet Baak. "De vloer is nog steeds in ontwikkeling, maar de scheiding tussen dik en dun geeft naast dagverse mest al een verlaging van de ammoniakemissie."

Dit artikel verscheen op de website van Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Het project richt zich op het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland in deze regio. Als deelnemer werk je aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit op het eigen bedrijf. Samen werken de deelnemers aan een duurzame en economische groei van het agrarische bedrijf, maar ook aan een vitaal platteland.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Tom Baak

Adviseur Financieel Management
06 53 42 94 38
Stuur e-mail
Meer over Tom

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden