Investeren duurzame bedrijfsmiddelen

Publicatiedatum: 05 december 2017

Heeft u de balans van 2017 al bijna opgemaakt? Staan er nog investeringen op het verlanglijstje? Het is nu nog mogelijk, en een ideaal moment, om te investeren - bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen. Deze komen mogelijk in aanmerking voor de fiscale regelingen EIA of MIA\Vamil. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid investeringen stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren en duurzaam zijn voor het milieu. Dankzij de EIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt 55% in 2017. 
Een selectie van de belangrijkste investeringen voor agrarische ondernemers: 

 • Isoleren van bestaande constructies
 • Zonnepanelen vanaf 25 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A)
 • Houtkachels tot 500 kW
 • Melkvoorkoeler en/of warmteterugwinning op melkkoeltank
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
 • Debietregeling ventilatie
 • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
 • Energieschermen
 • Grondwarmtewisselaars
 • LED-verlichting
 • Warmtewisselaars
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
 • Energiezuinige koel- en/of condensoreenheid
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren voor het koelen en langdurig bewaren van fruit en agroproducten in koelcellen
 • Netaansluiting voor niet gebouwgebonden zonnepanelen, waarbij voor zonnepanelen SDE+ 2016 of later is verkregen. Alleen de investeringskosten voor de netaansluiting komen in aanmerking voor EIA

MIA \ VAMIL

De MIA-regeling stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA kent drie aftrekpercentages; 36%, 27% of 13,5%. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven.
Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie:

 • Apparatuur voor de recycling van grondstoffen
 • Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 • Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
 • Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
 • Vegetatiedak
 • Systemen voor het bufferen en/of infiltreren van regenwater
 • Duurzame stal (varkens, pluimvee, melkvee, melkgeiten, vleesvee/-kalveren, konijnen) of proefstal
 • Mestverwerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • Compartimentering van het erf
 • Mobiele machine, eventueel met biologische olie
 • Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen (driftbeperkend of middelbesparend), uitgezonderd kunstmeststrooiers
 • Productieapparatuur of -voorzieningen voor biologische landbouwproducten of fruit
 • Automatisch voersysteem
 • Waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij
 • Elektrisch of hybride aangedreven (landbouw)voertuig, zoals bijvoorbeeld een heftruck, trekker of -graafmachine
 • Systeem voor monitoring van diergezondheid
 • Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

Voorwaarden en aanvragen subsidie

De Milieulijst kent vele categorieën en mogelijkheden. Bovenstaand overzicht bevat slechts een selectie. Om gebruik te maken van de EIA, MIA\Vamil moet de subsidieaanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend. Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 2.500.

Wilt u een investeringsverplichting wilt aangaan in het kader van EIA en MIA\VAMIL? Neem dan contact op met uw Joan van den Heuvel of uw eigen adviseur bij DLV Advies.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden