Investeren met flinke subsidie vanaf 20 december

Publicatiedatum: 27 oktober 2021

Investeren in onder andere landbouwmachines, mestverwerking en nieuwe (pot)stallen. Het kan aankomend jaar 60% tot 75% goedkoper door een nieuwe subsidieregeling. Vanaf 20 december kan een aanvraag ingediend worden voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel.

Dit is een van de twee subsidies die van het Economisch Herstelfonds (EHF) komt. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus. Daardoor is het subsidiepercentage ongekend hoog, 60 tot 75% waar dit normaal maximaal 40% is. Wanneer u een investering gepland heeft is dit daarom hét moment om er subsidie voor aan te vragen voor deze eenmalige subsidie.

Maximaal €150.000 subsidie voor investerende landbouwer

De subsidie is beschikbaar voor investeringen die passen binnen een van de thema’s:

  • Precisielandbouw en smart farming

  • Digitalisering

  • Water (waaronder droogte en verzilting)

  • Duurzame bedrijfsvoering

  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voor elk van deze thema’s komt een lijst met investeringen waarvoor subsidie beschikbaar is. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen in:

  • Landbouwmachines en systemen zoals GPS, opbrengstmeting en NIRS-technieken, niet- kerende grondbewerking machines en veldrobots voor het herkennen en bestrijden van onkruid.

  • Stalsystemen zoals potstallen.

  • Mesttechniek. Bijvoorbeeld mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag.

De complete lijst wordt binnenkort bekend gemaakt. Het subsidiebedrag is 60% van de investering. Voor een jonge landbouwer (tot en met 40 jaar bij het indienen van de aanvraag) is dit 75%. Let op: de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld.

De minimale subsidie is €25.000 de maximale subsidie €150.000. Elk bedrijf kan maximaal voor twee investeringen subsidie ontvangen.

Punten op basis van duurzaamheid

De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022. De beoordeling gaat op basis van een puntensysteem. Aan elke investering wordt een bepaald aantal punten meegegeven. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget zullen de aanvragen met de laagste aantallen punten geen toekenning ontvangen.

Meer informatie over subsidie voor investeren in groen-economisch herstel?

De aanvraag kan gedaan worden via mijnRVO vanaf 20 december. DLV Advies ondersteunt u graag bij het indienen van deze aanvraag en het aanvragen van de vaststelling. Zo weet u zeker dat uw aanvraag correct en compleet wordt ingevuld en u de hoogst mogelijke kans op toekenning heeft.

Voor vragen en meer informatie, neem contact op of laat hieronder uw contactgegevens achter. 

* verplichte velden

163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren

De Tweede Kamer heeft op donderdag 15 februari ingestemd met de verhoging van het budget voor de vestigingssteun voor jonge boeren. Een amendement van...

Lees verder

Jaarlijkse vergoeding van € 1.680 of € 2.430 per hectare voor extensivering in Natura 2000-gebieden

Ben je melkveehouder in (de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kun je samen met één of meer collega’s subsidie...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid