Inzicht in marktontwikkelingen energie

Publicatiedatum: 20 oktober 2019

De gasprijzen zijn sinds eind 2018 geleidelijk gedaald. De elektraprijzen daarentegen zijn ongeveer gelijk gebleven. Of deze trend zich door blijft zetten is lastig in te schatten, maar er zijn wel factoren die invloed hebben op de energieprijzen. Belangrijke factoren zijn: economie, politiek, langdurige weersverwachtingen en een fluctuerende olieprijs. Ook de energieleveranciers hebben hiermee te maken en hebben hier vaak geen invloed op. Toch zullen energieleveranciers verschillende tarieven hanteren.

       
Grafiek 1: Ontwikkeling elektraprijs                                             Grafiek 2: Ontwikkeling gasprijs
Bron: Mark rapport oktober (Vattenfall, 2019)

Factoren van invloed op energieprijzen

Economie
In tegenstelling tot de agrarische sector die de laatste jaren geleidelijk minder is gaan produceren, is de economie in het algemeen wel gegroeid. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer economische activiteiten zijn bijgekomen, waardoor ook de vraag naar energie toeneemt. In tijden van economische welvaart zijn mensen minder bezig met besparen op energie, waardoor het verbruik toeneemt. De laatste weken zijn de economische verwachtingen in het buitenland getemperd. Dit zorgt voor onzekerheid over de economische ontwikkelingen in te toekomst en de daarbij horende vraag naar energie.

Politiek
De brexit zorgt voor veel onzekerheid op de energiemarkten. Binnenkort komt hier meer duidelijkheid over en wat de invloed wordt op de prijzen.Doordat de gaskraan in Groningen waarschijnlijk in 2022 al helemaal dichtgedraaid wordt, zal Nederland afhankelijker worden van gas uit het buitenland. De klimaatdoelstellingen hebben tot gevolg dat er steeds meer vraag komt naar duurzaam geproduceerde energie. Duurzame energieproductiemiddelen, zoals zonnepanelen en windmolens, zorgen voor een fluctuerend aanbod van energie waar nog een oplossing voor gezocht moet worden. Politieke beslissingen bepalen hoe de transitie naar duurzame energie er verder uit gaat zien, en bepalen wat dit met de energieprijzen doet. 

Fluctuerende olieprijs
In Nederland zijn er nog een aantal gascentrales die Nederland voorzien van energie. Deze centrales hebben hun kostprijs direct gekoppeld aan de olieprijs. De OPEC-landen (Organisatie van olie-exporterende landen) hebben besloten om de productie beperkende maatregelen van olie tot op zijn minst maart 2020 door te zetten. Dit zorgt ervoor dat de prijs van olie redelijk constant tot licht stijgend is. De Verenigde Staten zijn niet aangesloten bij de OPEC-landen en hebben juist de productie opgeschaald. Hierdoor is het onduidelijk wat de OPEC-landen na maart 2020 gaan doen, en welke invloed dat heeft op de stroomprijzen. Ook de prijs van diesel die gebruikt wordt voor landbouwvoertuigen staat in verbinding met de olieprijs. Op het moment dat de prijs voor een vat olie daalt, zal na een aantal dagen ook de prijs voor een liter diesel dalen.


Grafiek 3: Ontwikkeling olieprijs. (Markt rapport oktober, Vattenfall, 2019)

Weersomstandigheden
De weersomstandigheden hebben invloed op de vraag naar energie. Koude winters zorgen voor meer gasverbruik maar ook voor meer gasopslagcapaciteit wat de prijs doet stijgen. Een varkenshouder zal  bijvoorbeeld meer gas verbruiken voor het verwarmen van de stallen. En ook een melkveehouder zal meer energie verbruiken om de melkruimte boven het vriespunt te houden.  In de zomer zorgen de zonnige periodes voor een piek aan zonne-energie. Op de warme dagen is er een bovengemiddelde vraag naar energie voor bijvoorbeeld de koeling van verschillende stallen en schuren. Over het algemeen is rustig en stabiel weer, zonder extreem hoge of lage temperaturen, gunstig voor de totale energiemarkt. We zien echter de laatste jaren dat de weersomstandigheden eerder extremer worden dan rustiger. Daarentegen is de verwachting voor de komende winter dat deze rustig en gematigd zal zijn. Hierdoor hoeft er ook geen bovengemiddelde hoeveelheid energie verbruikt te worden.

Relatief prijsniveau
Energiecentrales hebben een bepaalde kostprijs nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Indien het prijsniveau van energie laag is, zullen fluctuatie in bovenstaande factoren sneller leiden tot een prijsstijging. Momenteel hebben we te maken met elektraprijzen en lage gasprijzen t.o.v. de prijzen van de afgelopen 5 jaar. 

Uitgaande van de hierboven genoemde factoren schatten wij in dat de energietarieven de komende tijd stabiel tot licht stijgend zullen zijn. 
Heeft u nog geen energiecontract via DLV Advies? DLV Advies bemiddelt voor haar klanten in zowel in- als verkoop van elektra en gas. Bent u nieuwsgiering naar onze prijzen? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden