MDV 2018 en aanpassingen MIA-Vamil en EIA-regeling

Publicatiedatum: 23 januari 2018

Een nieuwe versie van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is gepubliceerd. Deze elfde versie is geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Ook voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) zijn er wijzigingen voor 2018 doorgevoerd. 

De belangrijkste wijzigingen MDV 2018:

 • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit 2017 zijn ingevoegd;
 • Een aantal beschrijvingen van maatregelen is aangepast en/of verduidelijkt;
 • Bij melkvee is een meetprotocol opgenomen voor energie-efficiënte melkvoorkoelers;
 • Voor vleeskuikens, vleesvarkens en gespeende biggen zijn eisen (verplicht bovenwettelijk) voor leefoppervlak en daglicht aangescherpt conform de voorwaarden die vanuit de overheid worden gesteld aan fiscale stimulering;
 • Voor varkens is het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor diergezondheid verhoogd;
 • Voor pluimvee (leghennen en vleeskuikens) is het MDV-ambitieniveau verhoogd voor de emissiereductie van fijnstof. Veehouders moeten 10% extra reduceren ten opzichte van de wettelijke emissienormen;
 • Voor melkgeiten is het MDV-ambitieniveau op de onderdelen diergezondheid en brandveiligheid verhoogd;
 • Bij diverse categorieën is het MDV-ambitieniveau voor brandveiligheid verhoogd. Het betreft konijnen, vleeskalkoenen, vleeseenden en vleeskalveren.  

De belangrijkste wijzingen voor de melkveehouderij:

 • Verplichte 10% daglicht intrede van vloeroppervlakte.
 • Bij end-of-pipe techniek (luchtwasser) gelden de extrapunten niet meer voor de overwaardepunten.
 • Verder zijn er niet meer punten per onderdeel en totaal vereist.
 • De MIA (27-36%) en Vamil (75%) percentages blijven ook gelijk aan 2017

Naast de MDV, onderstaande staan de voornaamste investeringen in de agrarische sector (veehouderij) die voor MIA-Vamil in aanmerking komen in 2018. Nieuw is o.a. Maatlat Schoon Erf.

MIA VAMIL

 • B 2200 Proefstal
 • A 2201 Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
 • A 2205 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • B 2208 Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag (nieuw)
 • B 2209 Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • MDV-stallen
 • B 2214 Systeem voor monitoring van diergezondheid
 • A 2215 Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk
 • A 2216 UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
 • A 2218 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • B 2219 Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • B 2299 Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • G 2235 Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • F 2340 Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • B 2341 Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf (nieuw)
 • F 2650 Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

Belangrijkste wijzigingen EIA voor 2018

In de Energielijst 2018 zijn de investeringen opgenomen die in 2018 in aanmerking komen voor de EIA. Het aftrekpercentage van de EIA is met 1% verlaagd naar 54,5.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de lijst voor 2017: 

 • Op het gebied van duurzame warmte zijn in de nieuwe Energielijst de eisen aan warmtepompen in bedrijfsgebouwen aangescherpt. In 2018 komen alleen de energetisch beste warmtepompen voor de EIA in aanmerking. Daarnaast wordt een aftopping toegevoegd voor de warmtepomp en het bijbehorende verwarmingsnet. Ook de direct gasgestookte luchtverwarmer met rookgasafvoer in combinatie met circulatieventilatoren in een pluimveestal en warmteterugwinning in veestallen zijn opgenomen in de Energielijst 2018. 
 • Op het gebied van ledverlichting komen alleen nog toepassingen in of bij bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking voor EIA in 2018. Om aan te sluiten bij de technische ontwikkeling van ledverlichting komen alleen de energetisch beste ledbuizen in aanmerking voor de EIA. De minimaal vereiste lichtstroom voor ledbuizen wordt daarom in 2018 verhoogd naar 130 lumen per Watt. 
 • Daarnaast zijn er ook nog enkele aanpassingen op het gebied van de facilitering van de opslag van energie, energieprestatieverbeteringen van bestaande bedrijfsgebouwen, het drogen van gewassen kunststofkratten en pulsed electric fields in de Energielijst 2018 opgenomen. 

Onderstaande staan de voornaamste investeringen in de agrarische sector (veehouderij) die voor EIA in aanmerking komen in 2018:

EIA

 • 210109 [W] Warmte terug winningssysteem uit luchtwassers
 • 210110 [W] Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • 210803 [W] Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht van veestallen (nieuw)
 • 210403 [W] Isolatie voor bestaande constructies
 • 251102 [W] Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met netaansluiting t/m 3 x 80A
 • 251105 [W] Ketel of kachel gestookt met biomassa tot 500 KW
 • 220216 [W] Energie-efficiënte melkkoeling / melkvoorkoeler
 • 221220 [W] Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties
 • 221103 / 211103 [W] Warmtepomp
 • 220813 Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
 • 210506 [W] [gewijzigd] LED-verlichtingssysteem Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.
 • 210509 [W] [gewijzigd] LED-buis systeem
 • 250101 [W] Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • 450000 [W] Technische voorzieningen voor aanwenden van duurzame energie

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden