Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

Publicatiedatum: 01 juli 2024

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het voorstel van de Europese Commissie inzake het gebruik van RENURE-producten. De Europese Commissie wil het gebruik van maximaal 100 kilo stikstof uit RENURE toestaan als meststof bovenop de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Voorwaarde is wel dat het geen negatieve milieueffecten heeft. De goedkeuring van dit voorstel zou een belangrijke doorbraak betekenen voor de landbouwsector, doordat het nieuwe mogelijkheden biedt voor duurzame meststoffen.

In zijn brief van 24 april 2024 informeerde de minister de Tweede Kamer dat het voorstel na afronding van de publieksconsultatie besproken zou worden in het Nitraatcomité. Inmiddels heeft het voorstel op 31 mei jl. een toelichting gekregen tijdens het Nitraatcomité en is het op 13 juni jl. verder besproken. Tijdens deze bespreking zijn er vragen en opmerkingen van procedurele, juridische en technische aard naar voren gebracht door diverse lidstaten.

Beoordeling vragen Europese Commissie

De Europese Commissie heeft aangegeven deze vragen en opmerkingen zorgvuldig te bestuderen en te beoordelen of ze leiden tot wijzigingen in het voorstel. Pas daarna kan het voorstel in stemming worden gebracht in een volgende bijeenkomst van het Nitraatcomité.
Harm Wientjes, Algemeen Directeur bij DLV Advies, benadrukt het belang van deze ontwikkelingen: "Het is essentieel dat we blijven inzetten op innovatieve oplossingen zoals RENURE-producten. We hopen dan ook dat de vragen en opmerkingen snel en adequaat worden behandeld, zodat het voorstel zonder verdere vertraging kan worden goedgekeurd."

De inzet van Nederland blijft onverminderd gericht op de inwerkingtreding van het voorstel op 1 januari 2025. Naast de voortgang binnen het Nitraatcomité, gaat de minister verder met de overige voorbereidende werkzaamheden zoals beschreven in de brief van 24 april jl. Deze voorbereidingen zijn noodzakelijk om de toepassing van RENURE-producten direct mogelijk te maken zodra het voorstel formeel is goedgekeurd. Met deze stappen lijkt de weg vrij te worden gemaakt voor de invoering van RENURE per 2025.

Kader

Het voorstel voor RENURE-producten richt zich op het gebruik van gerecycleerde stikstofhoudende producten uit dierlijke mest als vervanging voor kunstmest. Dit is bedoeld om de negatieve milieueffecten van dierlijke mest te verminderen en de circulaire economie te bevorderen.

De kernpunten van het voorstel zijn als volgt:

Gebruik boven de gebruiksnorm: RENURE-producten zouden boven de huidige gebruiksnormen voor dierlijke mest mogen worden toegepast. Dit betekent dat boeren meer van deze gerecycleerde producten kunnen gebruiken zonder in strijd te zijn met de regelgeving.

Gelijkwaardige nutriëntenwerking: RENURE-producten moeten qua nutriëntenwerking gelijkwaardig zijn aan kunstmest zodat ze effectief kunnen worden ingezet in de landbouw.

Milieurisico's beperken: De producten moeten voldoen aan strikte criteria om ervoor te zorgen dat hun gebruik geen bijkomende milieurisico's met zich meebrengt. Dit omvat onder andere limieten voor het gehalte aan zware metalen en pathogenen.

Transparantie en monitoring: er moeten mechanismen worden geïmplementeerd voor de monitoring en rapportage van het gebruik van RENURE-producten om te garanderen dat de voordelen worden gerealiseerd zonder onbedoelde negatieve effecten.

Het voorstel is onderdeel van de bredere inspanningen van de Europese Commissie om de impact van de landbouw op het milieu te verminderen en duurzamere landbouwpraktijken te bevorderen. Het wordt momenteel besproken binnen het Nitraatcomité, waarbij lidstaten vragen en opmerkingen kunnen inbrengen. Zodra deze fase is afgerond en het voorstel formeel is goedgekeurd, wordt verwacht dat het per 1 januari 2025 in werking treedt.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden