Openstelling Lbv opnieuw vertraagd

Publicatiedatum: 25 april 2023

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de conceptregeling van de Lbv gepubliceerd is. Toen was het plan nog om de Lbv-regeling eind 2022 open te stellen. Uitstel op uitstel volgde. Donderdag berichtte NOS dat de publicatie van de Lbv en Lbv+regeling op zijn vroegst eind mei zal gebeuren. Wat betekent dit voor PAS melders, piekbelasters en stoppende agrariërs?

In beantwoording op Kamervragen gaf minister Van der Wal vorige maand aan dat de Lbv en Lbv+ eind februari in concept zijn voorgelegd aan de Europese Commissie in verband met de Staatssteuntoets. Ze gaf toen aan dat de gewone behandeltermijn van de Commissie minimaal twee maanden bedraagt. Bronnen in Brussel zeggen nu dat het de bedoeling is dat er in de eerste week van mei goedkeuring gegeven wordt voor de regeling. En dat de Lbv- en Lbv+-regeling dan eind mei opengesteld wordt. “Dit zou het meest gunstige scenario zijn,” zegt Marco Hol, specialist stikstofregelingen bij DLV Advies. “Gewoonlijk zitten er 1 tot 2 maanden tussen de publicatie van een regeling en de openstelling.”

Lees meer over de Lbv-regeling
 

Gevolgen vertraging Lbv voor PAS-melders

Voor PAS-melders die wachten op legalisatie van hun situatie betekent de vertraging dat zij nog langer in onzekerheid blijven zitten. “Een oplossing is helaas nog ver weg. Tot op heden zijn er van de in totaal 2.488 aanvragen van PAS-melders slechts 38 gelegaliseerd. Van die 38 is bij 6 bedrijven stikstof uit de Srv-regeling gebruikt. Hiermee is alle stikstof die voor de PAS-melders is vrijgekomen uit de Srv-regeling opgebruikt. Voor de volgende legalisaties is stikstofruimte uit de Lbv- en Lbv+regeling nodig. De eerstvolgende legalisaties zullen daardoor nog zeker een jaar duren. Wij adviseren PAS-melders een schadedossier op te bouwen. Dit vergroot de kans op een succesvolle schadeclaim.”

Voor PAS-melders die overwegen op termijn te gaan stoppen is het goed om de alternatieven af te wegen. Vanwege de trage voortgang van het legalisatieprogramma zal het op korte termijn verkopen van het volledige bedrijf als agrarisch bedrijf moeizaam zijn. Voor een deel van de ondernemers zou het verkopen van (een deel van) de grond, of van het bedrijf als niet veehouderij-locatie wel een optie zijn. Indien aan de voorwaarden van de Lbv(+)-regeling wordt voldaan is de Lbv(+) een optie waarbij vooraf duidelijkheid is over de vergoeding bij het stoppen van het bedrijf.    

Gevolgen vertraging Lbv voor Piekbelasters

De vertraging van de publicatie van de Lbv+-regeling maakt dat de vraag ‘Ben ik piekbelaster?’ nog altijd onbeantwoord blijft. In de stikstofbrieven van Van der Wal in november 2022 stond dat er in april een tool zou komen om te kunnen berekenen of je aan de drempelwaarde van de Lbv+ voldoet. De Lbv+ is specifiek bedoeld voor 3000 veehouderijbedrijven met een hogere stikstofuitstoot op N2000-gebieden. De LBV+ heeft hogere vergoedingen dan de Lbv.

Gevolgen vertraging Lbv voor stoppende agrariërs

“Voor agrariërs die overwegen te stoppen eist het steeds maar weer vooruitschuiven van de regelingen zijn tol,” aldus Marco Hol. “De ondernemers zijn toe aan duidelijkheid. Het blijkt moeilijk een knoop door te hakken als niet alle opties, waaronder de stoppersregeling, bekend zijn. Voor een deel van de ondernemers is een stoppersregeling het beste aanbod voor hun locatie. Bijvoorbeeld omdat ze dicht bij N2000 zitten en/of omdat ze oudere niet-verkoopbare gebouwen hebben. Voor deze ondernemers is het te hopen dat de regeling eindelijk opengaat, zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken.”

Behoefte aan een goed gesprek? 

* verplichte velden

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden