Politiek is de rem op stikstofreductie

Publicatiedatum: 06 september 2022

"De stikstofdiscussie in Nederland zit muurvast. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Je kan erover discussiëren wat de redenen daarvan zijn. De een zal zeggen dat het een stuurloos kabinet is, de ander dat de boeren de hakken in het zand zetten. Het mooie is dat iedereen wat mag roepen in dit land en mag horen wat hij wil. Helaas zijn wij inmiddels zover dat we niet meer gezamenlijk praten over oplossingen", aldus Paul Bens in zijn blog in varkens.nl.

We moeten waarschijnlijk rekening houden met een lange periode van onzekerheid. Zelfs als het kabinet blijft zitten, laat staan als er eerst nog weer gestemd moet worden en we vervolgens weer alle records zullen breken van de langst durende formatie.

Innovatieve maatregelen 10 keer zo goedkoop

Volgens mij gaat het bij de varkenshouderij ook helemaal niet over de stikstofuitstoot. Die sector heeft al grote reducties gerealiseerd op dit terrein en met technische maatregelen kan daar veel gedaan worden. Innovatieve maatregelen zijn 10 keer zo goedkoop om een kilo stikstof te reduceren dan opkoop van bedrijven.

Stikstofdiscussie

Stikstof is de spreekwoordelijke stok die alle tegenstanders van de varkenshouderij aangrijpen. De natuurmensen zullen zeggen dat het nu tijd is de emissie te beperken om daarmee de depositie te verlagen. Echter in de meeste natuurgebieden krijgt je de depositie nooit laag genoeg om de natuur te behouden. Enerzijds omdat de achtergrond depositie nu eenmaal te hoog is, anderzijds omdat de opgekochte stikstof ingezet wordt voor andere doelen. Daarnaast zijn er tegenstanders van de varkenshouderij vanwege dierwelzijn, geuroverlast of wat voor redenen dan ook. Dat zijn ineens allemaal medestanders voor de stikstofdiscussie.

Benoem het argument

Ik denk dat het systeem uiteindelijk vastloopt. Immers, stikstofreductie is volgens mij niet het doel van de politiek. Het gaat in de eerste plaats om vermindering van het aantal dieren. Ik denk dat de politiek dan uiteindelijk struikelt, omdat niet de werkelijke doelstelling wordt verteld. Dat je de veehouderij nodig hebt om andere takken weer vlot te trekken is een prima argument, maar noem dat dan ook gewoon.
Voor de varkenshouders resteert niks anders dan een erg lange periode van onzekerheid. Volgens mij zijn we er nog lang niet. Zolang er geen consensus is in de kamer over de doelen en de aanpak blijft het een kat en muis spel. Bij een dergelijk belangrijk thema verwacht je dat dit met visie wordt aangepakt, naar mijn mening is het tegendeel waar.

Opkoopregelingen

Ondernemers moeten dus maar afwachten. Ik denk dat er juist daarom een rem op de stikstofreductie zit. Immers, bij dynamiek zoals bedrijfsontwikkeling, treffen ondernemers maatregelen om binnen hun ammoniakruimte meer dieren te houden. Die productie gaat elders dus weg. Door daar veel meer oog voor te hebben kan de politiek veel sneller vooruitgang boeken. Verder wachten ondernemers af wat er aan opkoopregelingen komt. Of die op korte termijn komen, is nog onzeker. Daarbij is er voor een eerste tranche € 115 miljoen voor de varkenshouderij bestemd. Een bedrag waarvoor ongeveer 60 bedrijven kunnen worden opgekocht, gebaseerd op eerste berekeningen op tientallen bedrijven die interesse hebben in die regeling. Met het tempo waarin nu de regeling opengesteld wordt en het budget waarover gesproken wordt, is vanuit de opkoopregelingen de eerste jaren nog geen bijdrage aan echte stikstofverlaging te verwachten.

Toekomstperspectief

Meestal zijn onzekere tijden geen beste tijd om strategische beslissingen te nemen. Advies aan de ondernemers is maatwerk in deze tijden van onzekerheid. Een grote groep is gebaat bij koers houden en afwachten. Een aantal gaat gewoon door met ontwikkeling en een aantal haakt af in deze onzekere tijd. Wat bij u past moet u voor uzelf bepalen. Verken wel tijdig de route voor uw toekomst, de weg om er te komen is lang.
Aan de sector is mijn advies om met z’n allen de boodschap uit te blijven dragen dat krimp van varkens geen bijdrage levert aan de oplossing van het stikstofprobleem voor de natuur. Daarnaast adviseer ik de sector wel te communiceren dat zij mee wil werken aan reductie van de veestapel, maar dat dit met een passende vergoeding gerealiseerd moet worden. Hopelijk komen we dan weer samen tot een toekomstperspectief, zowel voor de blijvers in de sector die nu ook op slot gezet worden, maar zeker ook voor de mensen die eruit willen stappen.

 

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Paul Bens

Adviseur Financieel Management
0413 33 68 00
Stuur e-mail
Meer over Paul

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden