SDE++ subsidie opent 5 oktober

Publicatiedatum: 20 augustus 2021

Wilt u investeren in duurzame energieproductie? Dit najaar kunnen (agrarische) bedrijven weer een subsidie-aanvraag doen om te investeren in CO2-reductie via de SDE++ regeling.  De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan onder andere worden gebruikt om zonnepanelen te installeren. De regeling is ieder jaar populair en de belangrijkste stimuleringsregeling voor grootschalige duurzame energie projecten.

 

Vanaf 5 oktober tot 11 november kan de aanvraag worden ingediend. Dat het loont, blijkt wel uit de enorme run op deze subsidie waarvoor ook deze ronde weer maximaal 5 miljard euro beschikbaar is gesteld. Wees er daarom snel bij. Iedere aanvraag die wordt ingediend nadat het bedrag is overschreden, wordt niet meer toegekend. 

Hoe en wie de SDE aanvraagt is essentieel bij toekenning

Als onafhankelijk advies organisatie denkt DLV Advies met u mee voor de meest optimale aanvraag. "Wij zien in de markt veel partijen die een aanvraag ‘vrijblijvend’ verzorgen. Echter wordt in een deel van de gevallen de aanvraag op naam van de ‘tussenpersoon’ aangevraagd waardoor u direct gebonden bent aan de partij en uw onderhandelingspositie verliest. Kosten van een aanvraag worden dan achteraf als nog vaak heel duur betaald. Ondernemers realiseren zich dit vaak niet", waarschuwt Joan van den Heuvel, Productmanager Energie bij DLV Advies. "Daarnaast zien we dat partijen zonder overleg met klant een bepaald vermogen en of subsidiebedrag aanvragen welke later niet rendabel blijken te zijn. Dit zorgt voor onbegrip en discussie achteraf. Wees daarom bewust van de partij die u de aanvraag laat verzorgen, ook al is het gratis en vrijblijvend. Bij toekenning van een SDE verliest u namelijk het recht om later een nieuwe SDE op dezelfde locatie aan te vragen. DLV Advies verzorgt in overleg met u een SDE-aanvraag tegen een eerlijk tarief en op uw eigen naam. Hiermee behoudt u al uw rechten zelf", aldus Joan. 

Nadruk op meer CO2-reductie

Net als voorgaande jaren kan de subsidie worden aangevraagd om te investeren in zonnepanelen, windmolens en biomassa. Daarnaast kan het nu ook worden aangevraagd voor andere projecten die de CO2 uitstoot verminderen. Daarbij kan gedacht worden aan energiebesparende apparatuur of bijvoorbeeld het hergebruiken of opvangen van CO2-uitstoot.

Exploitatievergoeding

“De subsidie vergoedt bij een investering in zonnepanelen 15 jaar lang een deel van het verschil in kostprijs en marktprijs van opgewekte duurzame energie. De aanvrager wordt dus afgerekend op de daadwerkelijke opbrengst van het systeem en niet op de investeringskosten”, geeft Anneke van Uden, Projectleider Energie bij DLV Advies, aan. “Daarbij zijn de voorwaarden én het moment van aanvraag bepalend”, vervolgt Anneke. “De SDE++ kan in 2021 worden aangevraagd tussen 5 oktober en 11 november. Deze periode is opgedeeld in vier fasen. Iedere periode kent een andere ‘subsidie-intensiteit’, waarin er gestreefd wordt naar een maximale hoeveelheid euro’s die per ton CO2-reductie aangevraagd kan worden. Tussen 5 en 11 oktober is dit bijvoorbeeld 60 euro per ton, dit loopt op tot een maximum van 300 euro per ton. Iedere techniek heeft daarnaast zijn eigen maximale fasebedrag. Wanneer de subsidie wordt gebruikt voor zonnepanelen om de CO2-reductie te realiseren, dient de gebouwde installatie groter te zijn dan 15.000 Wattpiek en de aansluiting moet groter zijn dan 3x80 ampère.”

Aanleveren onderbouwing en transportovereenkomst

Het indienen is omslachtig realiseert Anneke zich.Bij een SDE++ aanvraag dient een onderbouwing aangeleverd te worden. Afhankelijk van de grootte en type aanvraag dient er met de netwerkbeheerder geschakeld te worden en kan er gevraagd worden naar een projectplan/legplan, tot zelfs een exploitatiebegroting en/of financieringsplan. Wanneer deze gegevens niet aan de eisen van RVO voldoen of ontbreken, wordt de aanvraag afgewezen. Daarom is het verstandig om al vóór de nieuwe openstelling helder te krijgen welke stappen u moet ondernemen”, aldus Anneke.
Joan:"In een deel van Nederland geldt momenteel een netwerkbeperking voor teruglevering. Dit maakt een SDE++ aanvraag lastig omdat een actuele transportindicatie onderdeel moet zijn van de aanvraag. DLV Advies heeft inzichtelijk waar netwerkbeperkingen gelden. Daarnaast zijn er ondanks netwerkbeperkingen toch mogelijkheden om SDE++ aan te vragen. Dit vraagt echter wel maatwerk, maar kan zeker lonen omdat er in de toekomst ook weer netwerkcapaciteit vrij zal komen door opwaardering van het netwerk."

ISDE, Subsidie voor kleinverbruik aansluitingen

In tegenstelling tot de SDE++ subsidie, is de ISDE (voor zonnepanelen en/of windenergie) bedoeld voor ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting en een jaarverbruik boven de 50.000 kWh. Het voordeel van een kleinverbruikersaansluiting is dat hiervoor (nog) geen netwerkbeperkingen zijn in Nederland en er dus nog teruggeleverd kan worden voor eigen gebruik. De ISDE subsidie kan tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd. Voor dit jaar is er 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Uit navraag bij RVO blijkt dat er nog budget beschikbaar is. Daarnaast komen er in het najaar nog meer investeringsregelingen voor duurzame energie. Informeer bij uw energie adviseur naar de mogelijkheden.

Subsidie aanvragen

Bent u van plan om te investeren in duurzame energieproductie of klimaattransitie of wilt u meer weten over de mogelijkheden? DLV Advies is bekend met de SDE++ en de  ISDE-regeling en kan de aanvraag voor u volledig verzorgen. Vul onderstaand contactformulier in een van onze specialisten neemt contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

* verplichte velden

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden