Slim omgaan met stalklimaat voor betere technische resultaten

Publicatiedatum: 14 maart 2023

Tien Gelderse Star Farmers varkenshouders werken met zogenoemde Slimme Stal klimaatsensoren in de stal. Dat zijn sensoren die continu meten hoe het in de afdeling gesteld is met de temperatuur, de luchtvochtigheid en de gehaltes ammoniak en CO2. “Het doel is om het stalklimaat te optimaliseren en daarmee de leefomstandigheden van de varkens. Tevens wordt onderzocht wat de economisch impact is van een suboptimaal stalklimaat. Hiermee wordt de marktpropositie van de Star Farmers versterkt en gewerkt aan een duurzame veehouderij”, licht Thomas Kruders toe.

Thomas is adviseur bij DLV Advies in Deventer. Hij begeleidt het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’. Alle deelnemers aan het project zijn Star Farmers; oftewel deelnemers aan Vion’s Good Farming Star-programma. Dit programma voldoet aan het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Het project wordt financieel mede ondersteund door de provincie Gelderland.

Sensoren bij 10 bedrijven

Begin vorig jaar zijn bij alle tien de varkenshouders de Slimme Stal Klimaatsensoren geïnstalleerd en is gestart met het monitoren van het stalklimaat, vertelt Thomas. Later dat jaar is een tweede klimaatsensor geïnstalleerd. Hiermee kunnen verschillen tussen afdelingen worden gemonitord. Effecten van het aanbrengen van wijzigingen in een afdeling kunnen op deze manier worden vergeleken met een controle afdeling. De deelnemers betreffen één vermeerderingsbedrijf (daar hangen de sensoren bij de gespeende biggen), zes vleesvarkensbedrijven en drie gesloten bedrijven. Bij de gesloten bedrijven worden de klimaatsensoren ingezet bij de vleesvarkens.

Koppeling met meteorologische gegevens

Begin 2022 zijn de metingen van start gegaan. De stalklimaatdata die 24/7 in de stal worden verzameld, worden gekoppeld met de meteorologische gegevens van het dichtstbijzijnde regionale weerstation, legt Thomas uit. “Elke maandagochtend ontvangen de deelnemers een weekrapport met het data-overzicht van de afgelopen week. En tussendoor kunnen ze inloggen op een dashboard, om de stand van zaken te monitoren.”

Een ronde meten

De varkenshouders zijn gevraagd om continue het stalklimaat te meten. Dat doen zij met de Slimme Stal klimaatsensoren. Daarnaast wordt hen ook gevraagd om de bedrijfstechnische kengetallen per ronde aan te leveren, zoals voerverbruik, uitval en slachtgegevens. Ook het opleggewicht en het eindgewicht worden meegenomen om de groei te kunnen berekenen. De gegevens van elke individuele deelnemer worden vergeleken met die van een grote, representatieve groep varkenshouders. “Stel dat jij 800 gram groei realiseert, en de benchmark zit op 900 gram. En je ziet dat ook je CO2-waarden gedurende de ronde aan de hoge kant waren. Dan kun je bijvoorbeeld een volgende ronde wat hoger gaan zitten met het aantal kuub ventilatie”, schetst Thomas.

Beter dierwelzijn, betere technische resultaten

Belangrijk is om de koppeling te maken van het monitoren met de klimaatgegevens en de bedrijfstechnische kengetallen. Het doel hiervan is om inzichten te krijgen die leiden tot een hogere kwaliteit van dierwelzijn en daaraan gepaard betere technische resultaten. Maar, zo benadrukt Thomas, ook andere factoren blijven een rol spelen. “Klimaat is natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel, maar ook factoren als voer, water, huisvesting en uiteraard de boer blijven van invloed.” Binnenkort worden de deelnemers bezocht, om de data van de eerste periode met de tweede klimaatsensor  te bespreken met de varkenshouders.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project of de onderwerpen in dit artikel, kan er contact opgenomen worden met Thomas Kruders van DLV Advies of met StarFarmers. Zij helpen graag om de antwoorden op de vragen helder te krijgen.

 

Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

  

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden