Stand van zaken aanmeldingen en beschikkingen in de Lbv en Lbv Plus-regelingen

Publicatiedatum: 25 januari 2024

De recente ontwikkelingen in de aanmeldingen en beschikkingen binnen de Lbv en Lbv Plus-regeling geven een overzicht van de huidige stand van zaken en toekomstige plannen. Via de link Lbv en Lbv-plus actueel zijn de details van het aantal aanvragen, de verdeling per sector en provincie te raadplegen. 

Verlenging Lbv Plus dossiers met 8 weken

Oorspronkelijk was de behandeltermijn voor de Lbv Plus-aanvragen gesteld op 16 weken. In veel gevallen is deze termijn niet gehaald, wat heeft geleid tot een verlenging van 8 weken door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Betrokkenen in de dossiers worden telefonisch op de hoogte gebracht, gevolgd door een bevestiging per e-mail.

Extra budget voor Lbv in voorbereiding

Het kabinet heeft plannen om bijna €1,5 miljard extra te reserveren voor zowel de Lbv als Lbv Plus-regelingen. Met meer dan 1250 aanmeldingen en bijna €1,5 miljard al gereserveerd, is het budget overschreden. De verhoging is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende ondernemers daadwerkelijk kunnen deelnemen, maar goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer en de Europese Commissie is nog vereist.

Vragen bij beoordeling

Sommige aanvragen vereisen aanvullende informatie, variërend van bewijs van ingebruikname van stallen tot het verstrekken van aanvullende documentatie zoals Aagro stacks en vergunningstekeningen. Dit proces omvat ook het toelichten en motiveren van de relevantie van de diertelkaart voor het betreffende bedrijf.

WOO Verzoek & openbaar maken gegevens

Er is een verzoek ingediend volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOO) voor het openbaar maken van beschikkingen. RVO moet, conform Europese regels, gegevens over de subsidie openbaar maken na de vaststelling ervan. Dit omvat onder andere de naam van de aanvrager, het subsidiebedrag, de datum van vaststelling, de provincie en de sector van het bedrijf. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking.

Beschikkingen

De eerste beschikkingen zijn ontvangen, waarin in sommige gevallen correcties op de opgegeven m2 van het staloppervlak zijn aangebracht. Deze correcties zijn gemotiveerd door het feit dat bepaalde ruimtes, zoals hygiënesluis, voer- en mestopslag, al zijn verwerkt in de m2-vergoeding en dus niet dubbel mogen worden meegeteld. Na ontvangst van de beschikking is er een bedenktijd van 6 maanden om de meegezonden overeenkomst te ondertekenen bij deelname.

Deelname en verleasen van productierechten

Deelnemers aan de regelingen moeten op enig moment de rechten laten doorhalen. Het is goed om de mogelijkheden te bekijken wat er kan met de niet benutte rechten in dat jaar. Daar is meer over bekend en wij kunnen u daarin behulpzaam zijn. 

Openstelling Lbv Plus, tot 5 april

De openstelling voor de Lbv is gesloten per 1 december. De openstelling voor de Lbv Plus blijft sowieso geopend tot en met 5 april. De Minister is een verlenging van de openstelling tot einde 2024 aan het voorbereiden, goedkeuring door Brussel moet nog volgen.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden