Subsidieregeling zonnepanelen vervangt salderingsregeling

Publicatiedatum: 28 juni 2018

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen per 2020 stopt. Deze wordt vervangen door een terugleversubsidie waarbij de insteek is dat een terugverdientijd van circa 7 jaar haalbaar is. Voor de gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang aldus de minister.  De regeling stopt omdat het steeds aantrekkelijker wordt en er hierdoor te veel gebruik van gemaakt wordt. 

Terugleversubsidie

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Vanaf 2020 komt het intern salderen te vervallen. De stroom die de gebruiker nodig heeft moet van het net afgenomen worden en hiervoor wordt energiebelastingen in rekening gebracht. De teruggeleverde energie die de gebruiker zelf niet nodig heeft wordt gecompenseerd met een markconform tarief maar wel exclusief belastingen. 

Joan van de Heuvel, specialist duurzame energie: “De exacte voorwaarden / rekenmethode van de regeling zijn nog niet gepubliceerd. Maar het kabinet zal de hoogte van de subsidie vaststellen na consultatie met de markt. Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.”

Meer zekerheid om zonnepanelen aan te schaffen

Joan: “De nieuwe regeling is ongunstig als de energiebelasting de stijgende tendens vasthoudt. Daarentegen geeft het wel zekerheid. Minister Wiebes geeft namelijk aan dat de nieuwe regeling blijft zolang de terugverdientijd zonder stimulering boven de 7 jaar blijft. Op zich is de regeling positief omdat het zekerheid geeft voor de toekomst. Nu was er onzekerheid voor de salderingsregeling na 2020. Met dit bericht is er duidelijkheid gekomen en is het dus makkelijker om de beslissing te maken om weer zonnepanelen aan te schaffen.”

Drie redenen voor keuze van terugleversubsidie

Wiebes geeft de voorkeur aan een terugleversubsidie boven een investeringssubsidie omdat hij van mening is dat:

  • de terugleversubsidie de beste stimulans geeft om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren;
  • bij een terugleversubsidie een soepele overgang wordt vormgegeven voor bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. 
  • deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een  investeringssubsidie op de markt zoals stop-en-go-effecten beter kunnen worden voorkomen. 

Overweegt u om zonnepanelen aan te schaffen? Neem dan contact op met een van onze specialisten om de mogelijkheden door te spreken. 

download de kamerbrief

 

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden