Varkens KI wil wereldwijd toonaangevend zijn

Publicatiedatum: 27 mei 2021

Met miljoenen varkens in de database, hoogste standaarden in het fokkerijbeleid en management van de dieren, plus de ambitie om de best mogelijke stallen te bouwen om varkens in te huisvesten, is Topigs Norsvin toonaangevend. Dochterbedrijf Varkens KI Nederland deelt deze status en ambitie en investeert daarom in de nieuwbouw van de locatie.

Op meerdere locaties in Nederland huisvest de organisatie beren voor de productie van sperma, met bijbehorende laboratoria en ruimte om kennis te delen met bezoekers van over de hele wereld. De locatie in Lienden is recent opgeleverd. De nieuwgebouwde stallen voldoen aan de strengst mogelijke normen en vooruitstrevende inzichten. De beren hebben een comfortabel leven en er is veel aan gedaan om de kans op ziekte-insleep te minimaliseren. Daarnaast is er oog voor looplijnen, werkplezier en zo functioneel mogelijk ingerichte panden. Ieder te bouwen deel sluit naadloos aan op het andere. Alles is van tevoren tot in detail uitgedacht. Het motto: ‘de voorbereiding mag tijd kosten, het resultaat moet goed zijn.’

Hoge eisen

“Met de kennis en ervaring van dit project heel vers in ons geheugen, kunnen we het allernieuwste bouwproject nog beter tot stand laten komen”, aldus Harrie IJsseldijk. IJsseldijk vertelt over het allernieuwste initiatief waar hij als projectleider binnen AIM Varkens KI Nederland aan werkt. Het is de sloop van de locatie in Keldonk, waardoor ruimte ontstaat voor de bouw van een ca. 3.000 m2 tellende hightech, duurzaam researchcentrum. Het moet huisvesting bieden aan 320 beren, daarnaast komt een ziekenboeg. “Die we overigens nauwelijks zullen gebruiken. We bouwen naar Specific Pathogen Free (SPF) maatstaven, wat inhoudt dat er geen ziektes de stal in kunnen komen door met luchtfilters te werken en heel streng te zijn in wat er binnenkomt. Zo moeten mensen bij binnenkomst douchen. Dat is al heel standaard op een gemiddeld varkensbedrijf. Anders is dat bezoek, ook na het wassen, niet in aanraking mag komen met de dieren. Door gebruik te maken van overdruk en filters die de inkomende lucht zuiveren, vangen we ziekteverwekkers af. Zo kan er op geen ongewenste indringer bij de dieren komen. Alle andere faciliteiten op het bedrijf, zoals het laboratorium of de aanvoer van voer of producten, zijn allemaal ingericht op het scheiden en zuiveren van ieder materiaal dat het erf op komt. De ziekenboeg is dan alleen nog nodig voor een niet te beïnvloeden gezondheidsprobleem, denk aan een verstapping of iets dergelijks.”

Slimmigheden

Harrie, locatiemanager Piet en zijn beoogde opvolger Han vormen het bouwteam dat gezamenlijk dit Keldonk-project in goede banen leidt. Geertniek Schonewille en Jos de Groot, respectievelijk adviseur en directeur bij DLV Advies, begeleiden beide bouwprojecten. “Samen met Harrie, Piet en Han bekijken we wat er qua dagelijkse werkzaamheden staat gepland, welke mensen waar toegang tot moeten hebben, wat handige plaatsen zijn om toegang te verlenen tot welk type mensen, van medewerkers tot laboratoriapersoneel tot bezoek van buitenaf. Dan kijken we naar de ruimte die er in de gebouwen is en zo komt je tot een inrichting die past bij het gebruik. Naast de gang van de stallen is nu een loopgang ingetekend waar bezoekers achter glas nog altijd naar de dieren kunnen kijken. Een stenen muur maakt een vaste scheiding naar de hal waardoor personeel loopt. Door tot in de nok van de stal rekening te houden met materiaalkeuzes kunnen we het klimaat en de mogelijke ziekteverwekkers reguleren.”

Naast bouwtechnische oplossingen moeten digitale hulpmiddelen uitkomst bieden. Met een brede glimlach vertelt Harrie zijn plan om bezoekers camera’s  te laten bedienen die in de stal hangen, livestream timelaps beelden en wellicht nog interactieve applicaties. Kortom, de kordate duizendpoot denkt in tal van mogelijkheden om de nieuwe vestiging op alle fronten interessant te maken.

Op de agenda

Tijdens een vergadering ter voorbereiding op de bouw bespreekt Geertniek de status van de benodigde vergunningen, zoals de welstand die verlangt dat de sandwichpanelen een grijze/groene kleur krijgen. De erfbeplanting komt aan bod, zo zijn er bepaalde boombeplanting- en vergroeningswensen van de gemeente. De subsidie voor zonnepanelen volgt pas in een later stadium, wanneer de panelen ook daadwerkelijk op het dak komen. De milieuvergunning blijft in stand, de bedrijvigheid verandert namelijk niet. Wat op dit moment de meeste aandacht vraagt, of het nu gaat om vergunningen of om voorbereidend werk, is de aanleg van 200 mm dikke pijpen onder de provinciale weg door. Middels een koelsysteem dat gebruik zal maken van het kanaalwater wil de KI haar bedrijfspand duurzaam afkoelen. Waar in sommige gevallen een gat onder de weg door wordt gespoten, lijkt het Geertniek in dit geval handiger om een aanvraag te doen om de provinciale weg slechts heel even open te breken, de leidingen te leggen om vervolgens met koud asfalt de weg weer netjes te herstellen. Minder gedoe, beter voor het milieu en kostenbesparend. Hier heeft Harrie oren naar en noteert dit dan ook als actiepunt in de notulen.

Borging

Het volgende punt op de agenda gaat over de aanbesteding van de sloop van de bestaande stallen. Hiervoor zijn drie sloopbedrijven in de running en zij moeten voldoen aan de gevraagde certificering: hergebruik van materialen. Dit is een borging om materiaal niet te laten verdwijnen op een hoop, maar in te zetten waar het kan. Al snel zijn de deelnemers van de vergadering erover uit wie de aanbesteding ontvangt. Harrie noteert het bedrijf in de notulen met als actiepunt om hiermee op korte termijn afspraken in te plannen om de sloop dan ook daadwerkelijk van de grond krijgen.

Handformaat laserapparaat

Wanneer de bouwtekeningen voor de dag worden gehaald, verandert de sfeer in de vergaderkamer. Van een ‘doe maar gewoon’-werkhouding verandert de lichaamstaal van de mannen in die van fanatieke hobbyisten. De één wijst met de pen, de ander maakt grote gebaren; het is duidelijk dat de tekening de fantasie tot leven brengt. Het wakkert de energie aan om te starten met bouwen. Gedreven schetsen de mannen mogelijke doucheruimtes, wel of geen schuifdeuren, posities voor op te slaan materiaal, aparte kantine wel of niet, hekwerken, voerinstallaties, elektraverzamelpunt, hogedrukleidingen en de noodaggregaat. Nadat allen tevreden zijn over de inrichting staat Geertniek op en pakt zijn meetspullen. Gretig loopt de groep naar de verschillende plaatsen op het erf waar de DLV’er behendig met een handformaat laserapparaat de afmetingen opneemt.

Wanneer alle geplande onderwerpen zijn besproken en iedereen met een lijst huiswerk zijn spullen heeft gepakt, vervolgt ieder zijn weg in eigen vakgebied. De volgende vergadering staat al over drie weken gepland, er is werk aan de winkel.

 

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden