Zonder jongvee geen fosfaatprobleem?

Publicatiedatum: 20 april 2016

Wie minder jongvee aanhoudt kan meer koeien houden. Elke 3 kalveren minder aanhouden betekent een extra koe melken, volgens de huidige fosfaatnormen. De juiste keuzes maken in jongveeopfok wordt daardoor steeds belangrijker. DLV Advies bekeek met een studiegroep van acht ondernemers met gemiddeld 250 koeien naar twee verschillende strategieën: het minimaliseren van het aantal dieren in opfok en het uitbesteden van jongveeopfok.

Minimaal jongvee, maximaal koeien

De ondernemers hebben allereerst gekeken naar het aantal stuks jongvee dat minimaal nodig is voor vervanging en eventuele groei van hun bedrijf. 28% bleek voor deze groep ondernemers een haalbaar insteek/uitstootpercentage. “Door jongveeopfok extra aandacht te geven denken de veehouders de gemiddelde afkalfleeftijd van de vaarzen te kunnen verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van het afkalfgewicht van vaarzen,” aldus Vic Boeren, manager financieel management, die deze studiegroep begeleidt. “Door nog beter op de opfok te letten en minder jongvee aan te houden is gemiddeld 1 tot 1.5 cent per kg melk te besparen. Door een minimaal aantal stuks jongvee aan te houden is gemiddeld een groei in melkkoeien van 7 á 8% mogelijk.” Uitgangspunt is dat het groter wordende BEX-voordeel ingezet wordt om het nadeel van de generieke korting te compenseren.

Minder jongvee, meer rendement

De studieclubdeelnemers hebben allen een intensieve bedrijfsvoering. Bij het doorrekenen van de financiële gevolgen van het verlagen van het aantal stuks jongvee is daarom gerekend met  een bedrijfssituatie waarin voer volledig moet worden aangekocht en mest volledig moet worden afgevoerd. 
Een bedrijf die van 267 naar 287 koeien gaat produceert ongeveer 200.000 kg meer melk. Met een saldo van 7-8 cent levert dit zo’n 15.000 euro op.  Als dat zelfde bedrijf in jongvee krimpt van 184 naar 148 stuks kan daarmee een kostenbesparing van 1 tot 1.5 cent worden gerealiseerd, wat neerkomt op 35.000 euro op jaarbasis. De besparingskosten op jongvee en extra melkopbrengsten leveren, uitgaande van bestaande stallen, 50.000 euro per jaar op. 

Veel factoren invloed op uitbesteden 

De belangstelling voor het uitbesteden van de jongveeopfok neemt toe. “Voor veehouders met een intensief bedrijfskarakter zoals in deze studiegroep kost jongveeopfok 4 tot 5 cent per kg melk. Omgerekend naar een dagvergoeding bij uitbesteden komt je dan al snel aan 1,85 euro per dier per dag. En dan reken je geen waarde voor het recht om dieren te mogen houden.” 
Als meer mensen willen uitbesteden zullen ook meer mensen jongvee moeten gaan opfokken. Het is de vraag of dat gebeurt aldus Vic Boeren: “Als veehouders niet meer willen betalen dan de huidige gemiddelde opfokvergoedingen, zullen er  niet meer opfokkers beginnen. Immers, het rendement van jongveeopfok is beperkt omdat het kapitaal van gebouwen, grond en arbeid maar zeer beperkt wordt vergoed.” Ook boeren die stoppen zullen niet zo snel meer overstappen op jongveeopfok zoals dat voorheen wel regelmatig gebeurde. Dit komt doordat bij verkoop van fosfaatrechten er geen mogelijkheid meer is voor jongveeopfok, maar ook doordat met andere activiteiten vaak meer rendement uit de grond en gebouwen te halen is.
Voor een goede overweging om wel of geen jongvee uit te besteden moeten de kosten van verschillende opties inzichtelijk gemaakt worden. Boeren: ”Melkveehouders kiezen nu vaak om geen jongvee uit te besteden uit het oogpunt van liquiditeit. De opfok moet per dier betaald worden. Zelf opfokken kost uiteraard ook geld, maar dat merk je niet direct.”

Ontwikkelruimte door jongveeoptimalisatie

Bedrijven die ruim in het jongvee zitten kunnen door te optimaliseren nog steeds door ontwikkelen. Jongvee opfokken kost geld, of dit nu gedaan wordt door een opfokker of door het bedrijf zelf. Dus door scherper te ondernemen en minder jongvee aan te houden of op te laten fokken snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds in de besparing aan directe kosten voor het jongvee, anderzijds door het benutten van de fosfaatruimte die ontstaat met extra melkkoeien.

Meer informatie?

Heroverweegt u uw jongveestrategie door de komst van fosfaatrechten en wilt u hierover sparren? Neem dan contact op met een van de adviseurs financieel management. U kunt ook bij hen terecht als u wilt aansluiten bij een van de studiegroepen van DLV Advies.  

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden