Biogasinstallatie oplossing mestoverschot

Publicatiedatum: 06 december 2017

De biogasinstallatie die in Sittard-Geleen ontwikkeld wordt gaat een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het mestoverschot in Nederland. OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology deze biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot.

De installatie verwerkt mest die wordt omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water. Door de schaalgrootte en de integrale aanpak is de installatie een duurzame oplossing voor het mestprobleem in Limburg en daarbuiten. Het biedt mogelijkheden voor veehouders, de kunstmestindustrie en het milieu.

4,5 miljoen kilo fosfaat en 2 miljoen kilo stikstof

De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting - door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven - geminimaliseerd wordt. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd. Het biogas wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. 

700.000 ton mest per jaar

De biogasinstallatie gaat ongeveer 700.000 ton mest verwerken, waarmee 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens, waarmee OCI Nitrogen haar CO2 voetafdruk verlaagt. Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Restwarmte van fabrieken wordt gebruikt voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrel. 

Rol DLV Advies 

Jos de Groot, manager bouw bij DLV Advies, heeft samen met het adviesbureau Sitech de aanmeldnotitie MER en aanvraag omgevingsvergunning verzorgd. Daarnaast heeft DLV Advies de bouwtekeningen met de uitwerking van de hoofdconstructie en de bouwbesluittoets verzorgd. Collega Anne van Rossum, specialist brandveiligheid, heeft een brandveiligheidsanalyse opgesteld voor de locatie. 

Bekijk de video van Chemelot.

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid