Voergangvloeren met 15 ton aslast noodzakelijk

Publicatiedatum: 11 oktober 2016

De onderkelderde vloeren van de voergang in melkvee- en vleesveestallen zijn vaak onvoldoende berekend op de zware aslasten van de huidige generatie voermengwagens. De sterkte van de voergang is nu nog vaak gebaseerd op de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg. Maar de nieuwe generatie voermengwagens gaan vaak over die maximale belasting heen. Als ze alleen op het erf blijven is dat op zich geen probleem, behalve op de onderkelderde voergangvloeren.

Er is in Nederland een standaardmethode voor het berekenen van de aslast op voergangen. De Richtlijnen voor Betonnen Opstort Vloeren (RBOV) gaat uit van een maximale aslast van 11,5 ton. Daarin zitten verschillende variabelen, waaronder het materiaal van de wielen, de wielprint en de afstand tussen de wielen. Deze uitgangspunten corresponderen echter niet meer met de huidige voermengwagens.

Hoge aslasten en andere piekbelasting

Een rondje langs enkele grote Nederlandse fabrikanten van voermengwagens leert ons dat de totale belasting van voermengwagens vaak aanzienlijk hoger is dan 11,5 ton. Vooral wanneer ook natte bijprodukten gevoerd worden kan dit oplopen tot boven de 15 ton. Ook de piekbelasting van de wielconstructie neemt toe. Grotere wagens, kleinere wielen, en smalle tandemassen zijn een trend. Daarnaast zijn de banden vaak harder, waardoor een andere wielprint ontstaat. Dit kan op den duur resulteren in scheurvorming aan de onderzijde van de aslastvloeren en aantasting van de betonwapening door mestgassen. 

Deze hogere piekbelasting vraagt een andere grondslag voor de benodigde constructieve berekeningen. Daarvoor zou de RBOV aangepast moeten worden. Alleen dan zijn in de toekomst weer alle vloerelementen met benodigde certificaten leverbaar. Een oproep aan de verantwoordelijke instanties om serieus naar deze materie te kijken en hiervoor oplossingen te bieden! 

Nieuwbouw: kies voor veiligheid

In nieuwe stallen kan het beste gekozen worden voor vloeren met een minimale aslast van 15 ton. Deze kunnen wel door betonfabrikanten geleverd worden. Hoewel dan niet volgens de RBOV of met KOMO-certificaat, geeft dit toch de meest zekerheid voor de toekomst. Vergeet daarbij niet de onderslagbalken! Ook daar tellen de hogere aslasten door.

Problemen in toekomst voorkomen

Hoewel er op dit moment in de praktijk nog geen problemen op treden met aslastvloeren in bestaande stallen, houden de adviseurs bouw van DLV Advies al enige tijd rekening met deze hogere gewenste aslast bij nieuwbouw.  Omdat hiervoor nog geen geschikte beoordelingsrichtlijn (RBOV) is, zijn hiervoor helaas ook nog niet de gewenste KOMO-certificaten beschikbaar. Als DLV Advies vinden we dit echter een belangrijk punt, om problemen in de toekomst te voorkomen. Met een beperkte investering worden problemen voorkomen. 

Heeft u vragen over de aslast van uw voergang? Neem dan contact op met Eric Pijnappels via e.pijnappels@dlvadvies.nl of  06 53 16 91 64
 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar