Wijzigingen MIA-VAMIL en EIA in 2019

Publicatiedatum: 28 januari 2019

Ook in 2019 komen duurzame investeringen (waaronder duurzame stallen) in aanmerking voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u fiscaal voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA). In 2019 is de EIA gedaald naar 45%, vorig jaar was dat nog 54,5%.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij blijft komend jaar gelijk aan die van 2018. 

MIA en VAMIL

 • Dit keer zijn extra mogelijkheden opgevoerd voor maatregelen die de emissie van ammoniak en methaan uit mest tegengaan. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in het scheiden van mest en urine aan de bron en technieken voor het koelen van mest.
 • Veehouders die investeren in landbouwapparatuur voor sojateelt of het kweken van eendenkroos om in hun eiwitbehoefte te voorzien, komen eveneens in aanmerking voor MIA- en Vamil-voordeel. Het belastingvoordeel geldt bijvoorbeeld voor bijenhotels, houtwallen en windhagen.
 • Voor de bedekte teelten richt de lijst zich dit jaar vooral op innovatieve (water-)emissieloze glastuinbouw. Daarnaast biedt de Milieulijst 2019 meer voordeel voor investeringen in het langer bewaren van landbouwproducten en het verminderen van voedselverspilling. Zo kunnen ondernemers die investeren in het opwerken van plantaardige reststromen ook MIAVamil krijgen. Ook het verwerken van afgekeurde, overtallige of minder verse voedingsmiddelen tot humaan voedsel komt in aanmerking.

Belangrijkste wijzigingen EIA voor 2019

In de Energielijst 2019 zijn de investeringen opgenomen die in 2019 in aanmerking komen voor de EIA. Het aftrekpercentage van de EIA is met 9,5% verlaagd naar 45%.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de lijst voor 2018:

 • Op het gebied van ledverlichting komen alleen nog toepassingen in of bij bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking voor EIA in 2019. Bij nieuwbouw wordt reeds de nieuwste ledverlichting meegenomen.
 • De debietgeregelde ventilatie is aangepast, HR-elektromotoren vallen er ook onder.
 • Op het gebied van duurzame warmte zijn in de nieuwe energielijst de eisen aan warmtepompen in bedrijfsgebouwen aangescherpt. In 2019 komen gasgestookte warmtepompen voor de EIA niet meer in aanmerking. Daarnaast is voor warmtepompen met een halogeenvrij koudemiddel een aparte omschrijving opgenomen.
 • Nieuw op de energielijst zijn warmtewerende coatingen op de buitenschil van koel- en vrieshuizen. Door deze coating vermindert de benodigde hoeveelheid energie om deze koel- en vrieshuizen te koelen.
 • Ook de energie-efficiënte melkkoeling is aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melkvoorkoeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking voor de EIA. Op deze manier wordt alle beschikbare warmte uit de melk nuttig gebruikt. Een elektrische boiler die wordt gevoed met warm water uit de warmteterugwinning, komt nu ook in aanmerking.
 • Voor de energieproductie en -opslag zijn ook enkele wijzigingen. In het kader van het benutten van (overtollig) duurzaam geproduceerde energie is een langdurige opslag van warmte een goede oplossing. Langdurige warmteopslag vergt een speciale constructie van het opslagvat. Ook zijn er mogelijkheden voor accu’s om duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan, die voorkomen dat op momenten van veel aanbod en weinig vraag van elektriciteit de opwekking van duurzame elektriciteit moet worden beperkt.
  De ondergrens in de opslagcapaciteit vervalt om ook opslag met een kleinere capaciteit dan 10 kWh te ondersteunen.
 • Verder is de aftopping voor zonnepanelen verwijderd omdat dit maximumbedrag de toepassing van innovatieve systemen, zoals zonvolgsystemen, belemmert.

Bedrijven kunnen hun productieproces sturen aan de hand van de situatie op de energiemarkt. Het beperken van productie in tijden waarin er weinig duurzame elektriciteit beschikbaar is, draagt bij aan de balancering van het elektriciteitsnet. Om deze sturing mogelijk te maken, is voor de benodigde software en regelingen een aparte omschrijving opgenomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een of meerdere van deze investeringen? Neem dan contact op met onze specialist Maaike Pels of Joan van den Heuvel.

Nog veel ruimte voor groen gasproductie uit mest

Erik van Eekelen, projectleider Energie bij DLV Advies, schat dat er in Nederland 20 clusters van veehouders zijn met plannen om samen groen...

Lees verder

Meer weten over monomestvergisting? Kom naar een van de infodagen!

Monomestvergisting heeft zich bewezen als een oplossing voor CO2-reductie mét een verdienmodel door de productie van hernieuwbare energie. In 2023...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid