Hoe interessant is de Landelijke bedrijfsbeëindiging veehouderijlocaties (Lbv)?

Publicatiedatum: 27 mei 2022

Waar het stoppen van hun veehouderijbedrijf door boeren eerder vaak als 'falen' werd gezien, wordt dat nu steeds meer als een 'normale' ondernemerskeuze gevoeld. Marco Hol van DLV Advies vindt dat een goede ontwikkeling. "Al is het stoppen met een bedrijf, dat soms door generaties is opgebouwd, nog altijd een emotionele beslissing." Marco heeft al veel agrarisch ondernemers begeleid in eerdere stoppersregelingen, zoals de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.  In een webinar van Nieuwe Oogst en DLV Advies gingen hij, en collega Femke Klomp - Pullens, in op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

Inmiddels is een internetconsultatie over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) gestart. Dat betekent dat individuele ondernemers, maar ook collectieven of andere partijen hun zienswijzen kunnen indienen. Mogelijk wordt de regeling daarna nog wat aangepast. De verwachting is dat de regeling in het laatste kwartaal van 2022 wordt opengesteld. Voor de Lbv komen veehouderijbedrijven met productierechten in aanmerking. Dat kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zijn. Het is een vrijwillige regeling, de subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten en een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair).

50 mol stikstof

De veehouderijbedrijven moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet de stikstofuitstoot van een bedrijf minimaal 50 mol per jaar bedragen. Uiteindelijk maakt de overheid een lijst met bedrijven die in aanmerking komen. Volgens Marco zijn voor de overheid de bedrijven met oudere stallen in de buurt van Natura 2000-gebieden het meest interessant. De ligging van een bedrijf is van belang. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de overheersende windrichting. In Nederland is dat zuidwestenwind. Marco denkt dat op basis van de vereisten ongeveer de helft van de veehouderijbedrijven in aanmerking komt. Het budget is echter beperkt, dus of een bedrijf daadwerkelijk een aanwijzing krijgt, is sterk afhankelijk van het aantal deelnemers.
De regeling zelf is volgens de adviseurs best overzichtelijk, maar er komt wel veel bij kijken. Femke adviseert om, als een bedrijf mogelijk gebruik wil maken van de regeling, nu al te inventariseren wat de mogelijkheden van de locatie zijn. Herbestemmen van de locatie is een van de voorwaarden van de regeling en is vaak een langdurig proces.

Packagedeal

Femke ziet het als specialist ruimtelijke ordening dan ook als een 'packagedeal'. Om deel te nemen aan de regeling moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toestemming geven. Een bedrijf moet daarvoor aan diverse voorwaarden voldoen. De gemeente moet echter mee willen werken aan herbestemming. Daarnaast is het volgens Marco belangrijk dat het financiële plaatje in kaart wordt gebracht met de financieel adviseur. Meedoen aan de regeling heeft bijvoorbeeld ook fiscale gevolgen.

Stoppersregelingen

Volgens Marco wijzen eerdere stoppersregelingen uit dat ondernemers in de veehouderij er vrijwel nooit voor kiezen om in loondienst te gaan werken. Vaak gaan ze door als ondernemer met een andere bedrijfstak of ze gaan werken als zzp'er om de vrijheid 'om zelf beslissingen te nemen' te behouden.

Bekijk de webinar

Meest gestelde vragen 

Tijdens de webinar zijn veel vragen gesteld. We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. 

Vraag en antwoord

Veehouders die overwegen te stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor twee regelingen, de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de tweede ronde van de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGA-2). Beide regelingen zijn op vrijwillige basis. Op 10 mei 2022 is de conceptversie van beide regelingen bekend gemaakt. Voor een uitgebreide toelichting op de Lbv klik hier. Voor een vergelijking tussen beide regelingen klik hier.

Hoe nu verder?

Bij een afweging om deel te nemen aan de regeling zijn er veel zaken rekening mee te houden. Onze specialisten kunnen u hierin ondersteunen. Heeft u vragen, stuur een mail naar stikstofregelingen@dlvadvies.nl. Liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst

Tot € 480.000 subsidie voor herstel in aardbevingsgebied

Veel agrarische ondernemers in Groningen hebben last gehad van problemen door de gaswinning. Door schade aan hun bedrijven en vertraging bij het versterken...

Lees verder

Webinar Vestigingssteun bij bedrijfsovername 22 april 20.00 uur

Heb je onlangs of ben je van plan een agrarisch bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid