Herwaardering landbouwgronden met landbouwvrijstelling

Publicatiedatum: 08 november 2016

De fiscale wetgeving rondom de inbreng van gronden in een maatschap is dit jaar veranderd. 
De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden was of de niet overgedragen helft van de grond, waar de inbrenger zelf recht op blijft houden, ook kan worden geherwaardeerd op de werkelijke waarde. De Hoge Raad heeft deze vraag positief beantwoord. Het gevolg is dat alle in de maatschap ingebrachte gronden volledig kunnen worden geherwaardeerd. 

Herwaardering grond in maatschap of vof

Bij inbreng van grond in een maatschap of vof mag het gedeelte van de stille reserves dat niet wordt overgedragen aan de andere vennoot óók geherwaardeerd worden. Dit betekent dat bij inbreng van landbouwgrond in een maatschap of vof volledige herwaardering mogelijk blijft. 
 
Ook de ondergrond van gebouwen, los van het gebouw zelf (de opstal), mag geherwaardeerd worden met toepassing van de landbouwvrijstelling. Dit betekent dat ook de landbouwvrijstelling op de ondergrond van de bedrijfsgebouwen veilig gesteld kan worden voor de toekomst door inbreng in de maatschap.

Herwaarderen interessant

Herwaardering van de grond is doorgaans niet mogelijk zonder belastingheffing over het niet-vrijgestelde gedeelte van de stille reserve (de fiscale claim). Dat zal voor veel ondernemers betekenen dat zij zullen afzien van herwaardering. Soms is echter herwaardering met belastingheffing over de claim toch interessant, bijvoorbeeld als de onderneming in de nabije toekomst toch zal worden beëindigd. Ook als u voornemens bent u bedrijf een ander bestemming te gaan geven: Ruimte voor ruimte, of het benutten van de mogelijkheden van het VAB beleid of sloop van de gebouwen. Een adviseur van DLV Advies kan dit samen met u voor uw situatie bekijken. 

Wat betekent dit voor mij als agrarisch ondernemer?

Verkoopt u landbouwgrond? Dan is de waardestijging op die grond tot de waarde economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) onbelast. 
In de meeste gevallen kunnen agrarische ondernemers hun gronden volledig op een hogere boekwaarde zetten door inbreng in een samenwerkingsverband. Bij eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt er geen boekwinst meer behaald.

Voor alle agrarische ondernemers geldt dat opwaardering kan plaatsvinden bij het vormen van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof, of door verandering van de vermogensbestanddelen binnen de maatschap of vof.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze makelaars

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar