Veel verandering in de vastgoedsector

Publicatiedatum: 29 juni 2021

Aan- en verkoop of taxatie van een agrarische onderneming of landbouwgrond vergt niet alleen specialistische kennis maar bovenal ook passie voor de sector, vertelt Wim Stigter, adviseur Vastgoed bij DLV Advies in regio West. “Uiteraard moet je van de hoed en de rand weten over alles wat te maken heeft met de wisselende wet- en regelgeving, (milieu)vergunningen, bestemming versus gebruik en tal van randzaken die goed onderzocht dienen te worden."

Opgegroeid in de agrarische sector en als fanatiek fokker van Texelaar schapen komt de passie van Wim vooral om de hoek kijken wanneer hij dezelfde liefhebberij deelt als mijn klant.

Veranderende sector

“Al acht jaar stijgen de huizenprijzen onafgebroken. Inmiddels liggen ze op het hoogste niveau ooit en dat zie je ook terug in de agrarische sector”, vervolgt Wim. “Ondanks dat de grondprijzen veel minder hard gestegen zijn ten opzichte van de huizenmarkt is ook hier een andere aanpak geboden dan enkele jaren geleden. Dat heeft mede te maken met de steeds veranderende wet- en regelgeving in de landbouwsector, waarbij de grondprijzen verschillen per landbouwgebied. Met name de grondprijzen rondom Natura 2000-gebieden staan door de stikstofcrisis steeds meer onder druk. Hierdoor is het in deze tijd een enorme pre wanneer bedrijven beschikken over gunstige vergunningen rondom stikstof en over stallen en grond van goede kwaliteit.”

Integer met het beste resultaat

“Mijn vak als makelaar/taxateur brengt met zich mee dat het altijd over vertrouwelijke zaken gaat. Bij het eerste gesprek komt dan ook direct, naast de zakelijke aspecten, de privésituatie aan het licht. Wat is de totstandkoming van de aan- of verkoop? Gaat het om financiële redenen in de breedste zin van het woord en is er daarom haast bij geboden? Is er sprake van een bedrijfsovername of verplaatsing of is het besluit gekomen om te stoppen. Is de omvang groot genoeg voor een volgende ondernemer of zijn er mogelijkheden voor een nieuw bestemmingsplan? Allemaal facetten die bepalend zijn voor de route die we uitzetten en waarbij ik ernaar streef altijd het beste resultaat te bereiken.”

Wet- en regelgeving

“De regelgeving in de agrarische vastgoedwereld verandert voortdurend, maar ook de wensen van onze klanten. Voorheen was het gebruikelijk dat er een bedrijfsovername plaatsvond. Steeds vaker zien we dat agrarische objecten worden gewijzigd in het bestemmingsplan of dat er, al dan niet agrarische, nevenactiviteiten plaatsvinden. Daarom is actuele kennis hierover, juist in deze sector, erg belangrijk.”

Omgevingswet

Goed voorbeeld hiervan is de veel omstreden Programma Aanpak Stikstof (PAS), die was opgezet om vergunningen te verlenen aan personen en bedrijven die naast de productie ook hadden toegezegd de stikstofuitstoot te compenseren. Het systeem was in strijd met de Europese richtlijnen en werd resoluut beëindigd, maar leidde wel tot grote onzekerheid. Zowel projecten met een lopende vergunningaanvraag als projecten die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, moesten nu opnieuw beoordeeld worden. Dit had een enorme impact op de veehouderij. Wim: ”Wellicht wordt het straks allemaal een stuk efficiënter wanneer, per 1 juli 2022, de omgevingswet in werking treedt. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en heeft daarmee invloed op de huidige regelgeving met betrekking tot onteigening, nadeelcompensatie, nieuwbouw, vrijkomende agrarische bebouwing en plattelandswoningen. De nieuwe wet dient voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming te zorgen.”

Het zwarte schaap

Dikwijls zit Wim bij klanten aan tafel die, net als hij, dezelfde interesse voor schapen delen. “Tja, dan komt inderdaad mijn enthousiasme om de hoek kijken. Kenmerkend aan de schapenhouderij is dat deze vrijwel altijd in combinatie met een andere agrarische bezigheid plaatsvindt. In Nederland zijn er ongeveer 14.000 bedrijven met beroepsmatige schapenhouders. Het totale aantal dieren bedraagt 1,1 miljoen. Behoorlijke aantallen waar relatief weinig over wordt gepubliceerd. Een branche die klaarblijkelijk dan toch ‘het zwarte schaap’ is. Toch denk ik dat wanneer mensen meer bekend raken met de producten, melk en vlees, die worden geproduceerd en geëxporteerd, dat deze aandacht ook kansen oplevert voor de Nederlandse schapensector”, aldus Wim.

 

 

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar