Groen fosfaat, de natuurlijke maïsmap

Publicatiedatum: 25 november 2016

De eerste resultaten van de bemestingsproeven met Groen Fosfaat zijn bekend. Deze meststof met natuurlijk fosfaat blijkt bij de maïsteelt een zeer goede vervanger van kunstmest.  Een uitkomst voor de bedrijven die geen kunstmestfosfaat meer mogen toedienen vanwege de derogatieregeling.

Optimale opbrengst realiseren

Groen Fosfaat maakt het mogelijk een hogere opbrengst te realiseren door te bemesten met een op de plantbehoefte afgestemde fosfaatmeststof. Waar derogatiebedrijven door het fosfaatkunstmestverbod beperkt waren tot het gebruik van drijfmest, biedt Groen Fosfaat nu een alternatief. De pellets zijn afgestemd op het zaaien met de huidige standaard zaaimachines. Bij de aanleg van de proefvelden bleek dit goed te werken.

Resultaten bemestingsproeven Groen Fosfaat

Bij de veldproeven met Groen Fosfaat zijn drie Groen Fosfaat varianten vergeleken met huidige standaard bemesting (breedwerpig) en met de veel gebruikte fosfaat kunstmest (25-10) in de rij. De basisgift van N, P, K en Borium is gelijk gehouden over de verschillende proefvelden.

De resultaten zijn zeer positief voor de basisvariant. Hierbij is een hogere drogestof opbrengst gerealiseerd van bijna 6% en een hogere zetmeelopbrengst (kg/ha) van 10% ten opzichte van de standaard bemesting aangevuld met kunstmest 25-10. De andere twee varianten scoorden lager dan de basisvariant, maar nog steeds wel hoger dan bij gebruik van kunstmest en de standaard bemesting.

 

 

Groot potentieel voor Groen Fosfaat

Uit deze eerste resultaten kan geconcludeerd worden dat Groen Fosfaat een groot potentieel heeft. Met dit product wordt een start gemaakt met het sluiten van de fosfaatkringloop binnen Nederland. In het project staat marktintroductie gepland voor 2018. Op basis van de positieve uitslagen van de proefveldonderzoeken wordt onderzocht of de marktintroductie van Groen Fosfaat voor mais een jaar eerder kan plaats vinden, voor het seizoen 2017. De verwachting is dat Groen Fosfaat voor grote veranderingen in de mestmarkt in 2017 gaat zorgen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het toedienen van Groen Fosfaat op uw grond? Neem dan contact op met Angela van der Sanden via a.vandersanden@dlvadvies.nl of 06 53 38 53 23.

Groen Fosfaat is ontwikkeld door DLV Advies, MeMon en EcoEnergy

       
        Groen Fosfaat is een initiatief uitgevoerd in het kader van
        een SBIR-opdracht van het Ministerie van Economische zaken.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar