Restwarmte benutten bij mest drogen

Publicatiedatum: 10 juli 2017

Warmte van de melkkoeling gebruiken om mest te drogen, zodat je die eenvoudiger kunt afzetten? DLV Advies verkent de mogelijkheden. "Als DLV Advies zijn wij betrokken bij meerdere projecten waarbij de (rest) warmte wordt gebruikt in de
agrarische sector met behulp van een biomassaketel. Zo zijn wij in opdracht van de provincie Limburg onder meer betrokken bij projecten waarbij rundveedrijfmest, granen, maiskorrels, cichorei, bietenperspulp en aardappelpersvezels worden gedroogd met warmte uit een biomassaketel waarna deze producten worden gepelletiseerd. Daarnaast doen ze ook marktonderzoek naar deze technieken", zegt Harm Wientjes, projectaccountmanager en specialist mestbewerking bij DLV Advies. Voor het drogen van agrarische producten zijn verschillende technieken beschikbaar, zoals walsdrogers, containerdrogers, trommeldrogers en banddrogers.

Mest persen tot pellets

Mest leent zich goed om te drogen, vooral ook omdat je daardoor de transportkosten kunt drukken en je de mest dus over grotere afstanden kunt vervoeren. Na het drogen kun je de mest persen tot korrels, ofwel een pellet. De dichtheid van de mest neemt hierdoor nog meer toe, zodat per vrachtwagen meer gewicht vervoerd kan worden. Gedroogde rundermest is erg gewild in Saudi-Arabië, in dit islamitische land is varkensmest taboe.

Voor de verwerking van mest tot pellets is veel warmte nodig. Bij nieuwe mestverwerkingstechnieken wordt de dikke fractie verwerkt tot gedroogde mestkorrels. Zo bestaat er al een mobiele mestverwerkingsinstallatie die mest op het melkveebedrijf kan verwerken. Met één installatie kan mest gescheiden, gedroogd, gepelletiseerd, gehygiëniseerd en gestript worden. De drijfmest komt eerst in een mengbak terecht, waarna de mest met een decanter wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie.

Dunne fractie

De dunne fractie komt vervolgens terecht in de stripperwassercombinatie. Het strippen van de dunne fractie gebeurt met zwavelzuur. In deze stripper kan het gehalte stikstof in de vloeibare fractie nauwkeurig bepaald worden. De dunne fractie kan deels toegevoegd worden aan de korrel om de waarde hiervan te verhogen of de melkveehouder kan de dunne fractie op zijn bedrijf inzetten als vloeibare meststof. 

De dikke fractie bevat circa 25 procent drogestof. Met behulp van een rollenpers en een contactdroger - die wordt gestookt met een biomassaketel - wordt het drogestofgehalte opgeschroefd naar 85 procent. Met de pelletpers worden hier vervolgens gedroogde exportwaardige mestkorrels van geperst. De prijs die de veehouder voor deze bewerking moet betalen is afhankelijk van de prijs die afnemers voor de mestkorrel over hebben. Het is volgens DLV Advies niet ondenkbaar dat deze korrel zoveel waard wordt dat de kosten voor deze verwerking onder 10 euro per kuub uitkomen. 

Houtkachel

Voor zowel het drogen van de dikke fractie als voor het onder hitte persen van de mestkorrels is warmte nodig. Hiervoor kan de warmte benut worden van de eerdergenoemde biomassaketel. Zelf een houtkachel of biomassaketel aanschaffen om dit proces energiezuiniger en goedkoper te maken is wellicht een goede investering. Het gebruik van biomassaketels voor het produceren van warmte of drogen van mest is een goede mogelijkheid voor het hergebruik van snoeihout. Voor rundveehouders is het drogen van mest in combinatie met verwerking tot pellets wellicht interessant.

Een van de weinige manieren om mest op goedkope manier te transporteren, is immers in de vorm van een korrel.

Vier verschillende droogtechnieken

1. Walsdroger: bij een walsdroger wordt het product op een ronddraaiende cilinder gebracht die zowel van binnen als van bulten verwarmd wordt. Het gedroogde product wordt vervolgens met messen van de wand van de wa|s(en) geschraapt. De walsdroger is vooral geschikt voor het drogen van vloeibare, pasta-tot brijvormige producten, zoals dikke fractie.

2.Containerdroger: een containerdroger is een container met een geperforeerde dubbele bodem waarop het product ligt De warme lucht worden tussen de twee bodemdelen geblazen. Deze droogrnethode is geschikt voor een groot aantal producten, waaronder vaste mest.

3. Trommeldroger: in een trommeldroger wordt het te drogen product met schoepen en warme lucht door een trommel of cilinder geleid. De warme lucht kan zowel met het product mee als in een tegenstroomprincipe worden toegepast. De trommeldroger wordt vooral gebruikt om stortgoederen (grind, zand, klei, glas, gras, aardappelen, kunstmest of graan) te drogen. De trommeldroger vereist meer voorbewerking van producten dan een containerdroger.

4. Banddroger: bij een banddroger wordt het product op een horizontaal draaiende band door een droger geleid Afhankelijk van het product wordt de lucht omhoog of naar beneden gestuurd. Met deze droger kun je ook vloeibare producten drogen.

De vier bovenstaande technieken kunnen worden aangesloten op een biomassaketel of houtkachel.

Dit artikel is verschenen in Veehouderij Techniek van mei 2017.

Voor vragen over rundveehouderij neem je contact op met Harm Wientjes en over varkenshouderij neem je contact op met Jan Pijnenburg.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties