Slimme Stal voor de melkveehouder

Publicatiedatum: 26 april 2019

Met Slimme Stal van Connecting Agri & Food in de melkveehouderij komt er een nieuw systeem beschikbaar om het stalklimaat in een jongveestal te volgen. Op het moment wordt Slimme Stal vooral gebruikt door varkenshouders, maar ook voor melkveehouders is het systeem aan te bevelen.

Met Slimme Stal kunnen melkveehouders op elk moment het klimaat in de stal bekijken via een computer, tablet of smartphone. Het gemeten klimaat binnen Slimme Stal bestaat daarbij uit temperatuur, luchtvochtigheid, koolstofdioxide en ammoniak. Het klimaat bijhouden wordt binnen de melkveehouderij nog weinig belicht, maar wordt met de zomer van 2018 in het achterhoofd steeds belangrijker. De Wageningen Universiteit heeft de negatieve gevolgen van hittestress in kaart gebracht, waaruit bleek dat de melkproductie kan dalen met 12%. Inzicht in het stalklimaat op elk moment, geeft de veehouder meer gevoel met het stalklimaat, ook wanneer er niemand in de stal aanwezig is.

Luchtweginfecties kalfjes voorkomen

Niet alleen hittestress is een aandachtspunt in de melkveehouderij, het klimaat bij de jongste kalfjes is in sommige gevallen nog een veel kritischer punt. “Een verkeerd klimaat en (te) weinig luchtverversing bij kalfjes kan zorgen voor verminderde groei, maar ook een verhoogde ziektedruk met bijvoorbeeld luchtweginfecties tot gevolg. In de afgelopen tijd, waarin Connecting Agri & Food begonnen is met het uitvoeren van metingen in jongveestallen, is dit ontdekt”, zegt Coen Uijterlinde, projectleider Slimme Stal. “In een jongveestal zagen wij, na een hele lange periode van stabiele ammoniakconcentraties, opeens een sterke toename. De concentratie werd tot wel twintig keer hoger dan gebruikelijk."
De melkveehouder merkte ook op dat een ongebruikelijk groot aantal kalveren ineens aan het hoesten was. "In de twee dagen ervoor hadden alle windschermen bij een lage windsnelheid helemaal dicht gezeten, waardoor er weinig luchtverversing was. Slimme Stal liet de extreme stijging in ammoniakconcentratie zien, waarop de veehouder direct besloot de windschermen te openen. De concentratie ammoniak zakte vrijwel direct en binnen enkele dagen hield een groot deel van de kalveren op met hoesten."

Gevoel krijgen bij stalklimaat

Het stalklimaat in de melkveehouderij hoeft minder kritisch gestuurd te worden dan bijvoorbeeld in de varkenshouderij. Toch valt er bij veel melkveehouders nog veel te winnen. Gevoel krijgen met wat er in je stal speelt, aan welke knoppen je kunt draaien en wat voor gevolgen dit dan heeft, zijn de eerste stappen naar een beter en prettiger klimaat in elke melkvee- en kalverstal.

Naast het effect van wat het stalklimaat op mens en dier binnen heeft, heeft het stalklimaat ook een effect op de mens buiten. Emissies van ammoniak en broeikasgassen als methaan, koolstofdioxide en lachgas spelen een steeds grotere rol en staan op de maatschappelijke en politieke agenda. Ook hier geldt dat inzicht in data gevoel geeft met wat er in de stal gebeurt, aan welke knoppen je als veehouder kunt draaien en in hoeverre je zelf invloed hebt op deze effecten. Van meten is weten naar het zelf handelen om direct oplossingsgericht te werk te gaan. Met behulp van onze meetapparatuur werken we dan ook aan nieuwe oplossingen om emissies in de toekomst te kunnen verminderen, waarbij de perspectieven veelbelovend zijn.

Niet vergeten mag worden dat de opmars van meetapparatuur er voor zorgt dat veehouders stukje bij beetje bedolven worden onder meetwaarden en eindeloze stromen aan cijfers en grafieken. Daarom werken wij aan een nieuwe manier van het weergeven van deze data, waarmee grafieken om je blind op te staren verleden tijd zijn. Daarnaast is de apparatuur van Slimme Stal gebruiksvriendelijk en waar gewenst aan te passen aan de eigen omstandigheden. De apparaten hoeven enkel in het stopcontact gestoken te worden waarna er direct begonnen wordt met meten en de data ook direct ingezien kunnen worden.

Meer over Slimme Stal

Binnen Nederland is Slimme Stal al actief in de varkenshouderij, de kalverhouderij en pluimveesector en timmeren we hard aan de weg in de melkveesector. Geïnteresseerd in dit systeem voor uw melkveestal? Kijk dan op www.slimmestal.nl of neem contact op met Coen Uijterlinde.

Coen Uijterlinde
Projectleider
06-13805680
c.uijterlinde@connectingagriandfood.nl
www.connectingagriandfood.nl

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar