Start project koolstofkringlopen Limburg

Publicatiedatum: 27 augustus 2018

Om het organische stofgehalte in de bodem te laten toenemen start DLV Advies in Limburg het project Koolstofkringlopen. Wanneer er meer organische stof in de bodem komt wordt het waterbufferend vermogen verhoogd, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verkleind en mineralenuitspoeling tegengegaan. De deelnemende veehouders en akkerbouwers gaan een aantal maatregelen toepassen om het organische stofgehalte te verhogen, zoals kunstmest uit drijfmest maken, bermmaaisel hergebruiken, plaatsspecifiek uitrijden van compost en kalk, fermentatie of Groen Fosfaat gebruiken. 

Kunstmest uit drijfmest

Het maken van kunstmest uit drijfmest kan op het bedrijf, waarbij organische stof met lage mineralengehaltes overblijft. Hierdoor kan er meer organische stof in het gebied blijven en is er minder afzetting en exportatie van organische stof nodig, met alleen de afvoer van het overschot aan mineralen.

Hergebruik bermmaaisel

Hergebruik van slootveegsel of bermmaaisel als bodemverbeteraar levert veel voordelen op. Het is een goedkope oplossing en levert een extra bron op van organische stof voor schrale zandgronden.

Compost en kalk voor bodemverbetering

Om de productie van uw grond te optimaliseren, kan het van waarde zijn om verschillen in Ph en organische stof van de grond in kaart te brengen om zo specifiek de juiste hoeveelheid compost en kalk uit te rijden.

Fermentatie

Door het fermenteren van organische reststromen, bijvoorbeeld bokashi, kan de bemestende waarde geoptimaliseerd worden. Daarmee is het een waardevolle organische stof.

Groen Fosfaat 

Het gebruik van organische (kunst)mestsoorten zoals de GroenFosfaatkorrel die door DLV Advies is ontwikkeld. Hierdoor wordt met het brengen van kunstmestvervangers ook organische stof op het bedrijf geïmporteerd. 

Koolstofkringloop in beeld

De deelnemende bedrijven monitoren de koolstofkringloop (koolstof is een afgeleide van organische stof) met een ontwikkelde toevoeging op de kringloopwijzer waar DLV Advies mee werkt. Hiermee wordt concreet gemaakt waar koolstof verloren gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Met behulp van maatregelen wordt vervolgens het organische stofgehalte in de bodem verhoogd. 

Meer informatie

Voor het project kunnen zowel veehouders als akkerbouwers zich aanmelden. Tijdens de startbijeenkomsten werden bovenstaande maatregelen toegelicht en de wensen van de veehouders en akkerbouwers besproken. Gezamenlijk werd er gesproken over de verdere aanpak binnen het project. 
Na deze startbijeenkomst werden er studiegroepen gevormd die de komende twee jaar met deze maatregelen aan de slag gaan. Zij worden hierbij begeleid door specialisten. Gedurende deze periode gaan de deelnemers bij elkaar op bezoek om de implementatie van de verschillende maatregelen te analyseren. Ook bezoeken zij demonstraties en lezingen over deze onderwerpen. 

De startbijeenkomst voor akkerbouwers vond medio oktober 2018 plaats en de startbijeenkomst voor veehouders eerder dit jaar. 

Wil je advies over het verhogen van de organische stofgehalte op het land of meer weten over dit project?  Neem dan contact op met Coen Uijterlinde via onderstaande contactgegevens. 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland         

Het project ‘Koolstof Kringlopen’ wordt mede mogelijk gemaakt door ELFPO en de provincie Limburg. Het project wordt uitgevoerd samen met de adviesbureau's AgriConnection en M-Arc en loonwerker en akkerbouwer John van Lin te Afferden.

Projectenteam

Coen Uijterlinde is onderdeel van het projectenteam. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

meer over projectenteam​

 

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar