'Vanggewas staat bijna drie keer zo massaal als anders'

Publicatiedatum: 26 maart 2019

Door de vroege maisoogst en zachte herfst staat er bij veel ondernemers een royaal vanggewas op het land. "Maal of bloot het eerst, voordat je gaat onderwerken", zegt adviseur Albert Jan Bos van DLV Advies.

Wanneer dien je een vanggewas onder te werken?

“Na onderwerken duurt het ongeveer drie maanden voordat de stikstof uit de plantenresten vrijkomt. Dat betekent dat je het liefst uiterlijk 1 april de groenbemester moet onderwerken. Per 10 centimeter gewashoogte kan de veehouder zo kilo korten op de stikstofgift.”

Dit jaar kan er dus extra worden gekort op de stikstofgift?

“Ja, in het noorden staat het vanggewas vaak wel zo centimeter hoog, terwijl dat in andere jaren 10 centimeter was. Ik zie percelen waar het gewas drie keer zo hoog is en waar 3 ton droge stof per hectare staat. Vooral percelen met onderzaai van Italiaans raaigras staan royaal." 

Maar dat betekent ook dat het lastiger is om onder te werken.

"Bij een massaal gewas zul je het inderdaad eerst moeten verkleinen, bijvoorbeeld door te bloten of maaien. Dan komt de mineralisatie goed op gang. Daarna ga je het onderwerken. Frezen met een hakenfrees is prima, maar vergt veel tijd en kost meer brandstof. Een schijveneg of een cultivator met brede scharen en schijven werkt sneller.”

Wat vindt u van het doodspuiten van het vanggewas?

“Het helpt de sector niet aan een goed imago, want iedereen in de maatschappij heeft er een mening over. Gebruik alleen glyfosaat als het door weersomstandigheden te nat is om in de grond te werken."

Waarderen ondernemers vanggewassen?

“Het is vaak een 'moetje'. Maar je hoort ze naderhand soms wel zeggen dat ze verbetering zien van de bodem. Bij de droogte van afgelopen zomer ervaren ze dat gewassen het vocht beter vasthouden."

Mag je een vanggewas beweiden?

"Ja, het mocht zelfs al in het najaar. Doorgaans moest je het met rust laten tot 1 februari. Maar door de droogte van 2018 maakte de Rijksdienst voor Ondememend Nederland (RVO.nl) een uitzondering en mocht je er eerder iets mee doen.”

ls er nog een verandering?

“Ja. Teel je op zand een vanggewas dat voor meer dan de helft uit gras bestaat en ga je het beweiden of maaien, dan ziet RVO.nl dat als tijdelijk grasland: Zet je vervolgens wéér mais op het perceel, dan wordt je kunstmestgebruiksruimte gekort met 65 kilo stikstof per hectare. Onderzaai van Italiaans raaigras ziet RVO.nl dus als grasland, als je het maait of beweidt.”

Dit interview met Albert Jan Bos is verschenen in Nieuwe Oogst.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar