Volgend jaar mineralenconcentraat op het land?

Publicatiedatum: 01 april 2020

Melkveehouders voeren het overschot aan dierlijke mest af en daarmee ook de minerale stikstof die de bodem nodig heeft. De aanvulling op de stikstofvraag vanuit het gewas (naast de minerale drijfmeststikstof) wordt ingevuld met kunstmest. Europarlementariër Jan Huitema gaf aan dat hij verwacht dat rond deze zomer mineralenconcentraten worden toegestaan als kunstmestvervanger. Daarna moet het worden verwerkt in de Nederlandse mestwetgeving die per kalenderjaar geldt. Op zijn vroegst kan er dus per 2021 gestart worden, maar de coronacrisis kan voor meer vertraging zorgen.

Mineralenconcentraat is een product uit dierlijke mest. Sytze Waltje, project Accountmanager bij DLV Advies, begeleidt projecten die betrekking hebben op het inzetten en produceren van mineralenconcentraat. “Ik zie veel mogelijkheden voor stikstof- en kalibehoeftige gewassen, zoals maïs, aardappelen, wintertarwe en suikerbieten. Ook zie ik veel kansen voor grasland met een gedeelde voorjaarsgift met ammoniumsulfaat uit mest. In onze projecten zal het grasland deels worden bemest met een precisiebemester, zodat het juiste product in de juiste periode op de juiste plek komt. Bemesting met mineralenconcentraat draagt positief bij aan de CO2footprint. Het is veel duurzamer dan het gebruik van kunstmest en het is goedkoper.”

Nederlands mineralenconcentraat

Door dierlijke mest te scheiden in een dikke fractie, met daarin het meeste fosfaat en organische stof, en een dunne fractie met water, stikstof en kali, kun je uit de dunne fractie mineralenconcentraat halen. In theorie kan mineralenconcentraat dienen als kunstmestvervanger. In de praktijk mag het niet worden toegepast boven de dierlijke mestnorm van 170 kilo stikstof per hectare, of 230 kilo voor derogatiebedrijven op zand en löss en 250 kilo op klei en veen. Wellicht gaat het beleid veranderen nu de Europese Commissie vanuit verschillende pilots wetenschappelijk bewijs krijgt dat de milieu-impact niet toeneemt. Als een mineralenconcentraat minimaal 90 procent direct opneembare minerale stikstof bevat, kan het worden goedgekeurd. Voorwaarde is wel dat de maximale hoeveelheid zware metalen niet wordt overschreden. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse innovaties in mineralenconcentraten aan deze voorwaarden. 

Minder stikstofverlies, beter ruwvoer

Waltje: “Vanuit het project 'Mineralenconcentraat op maat' produceren we meststofvervangers. Deze producten worden naast kunstmest ingezet bij demo’s in zowel het mineralenconcentraatproject als het project ‘Precisie met techniek in graslandmanagement’. Door mineralenconcentraten in te zetten bij de reguliere bemesting willen we aantonen dat de meststoffen bijdragen aan een duurzame landbouw; minder stikstofverlies uit bodemprocessen, beter ruwvoer en op langere termijn een hoger organisch stofgehalte.Net als bij andere meststoffen is de werking van mineralenconcentraat afhankelijk van de wijze van toedienen: periode van bemesten, het product dat wordt gebruikt en de plek waar je de meststof plaatst.” 

In Groningen, Drenthe en Friesland begeleidt Sytze Waltje het project ‘Precisie met techniek in graslandmanagement’. Drones en bodemscans leveren data die inzichtelijk maken wat er per perceel nodig is aan nutriënten en waar biologische, chemische of fysische tekortkomingen zijn die kunnen leiden tot opbrengstverliezen. De deelnemers verenigen verschillende technieken in graslandmanagement. De technieken zijn niet nieuw, maar de combinatie van technieken is uniek. 
Uiteindelijk resulteert dit in een efficiëntere vorm van bemesting die leidt tot nieuwe bedrijfsinzichten, minder kunstmest, betere drijfmestverdeling en een vitale bodem. De verwachting is 10 tot 25 procent minder mestgebruik en een hogere benutting van drijfmest. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de projecten 'Mineralenconcentraat op maat' of ‘Precisie met techniek in graslandmanagement’: neem contact op met Sytze Waltje, Projectaccountmanager. De projecten zijn mede mogelijk door een bedrage van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
 

 

Nieuwe richtlijnen voor 4% invulling van niet-productieve grond

De overheid heeft recentelijk gedetailleerde richtlijnen vrijgegeven voor de invulling van de 4%-eis met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen (GLMC...

Lees verder

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid