Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (Melkveewet) in werking

Publicatiedatum: 12 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (Melkveewet) in werking getreden. Dit houdt in dat bedrijven die in 2015 een hoger melkveefosfaatoverschot hebben dan in 2013, dit extra overschot voor 100 procent moeten laten verwerken. Er worden ook nog nadere regels gesteld aan de grondgebondenheid, maar dat wordt later via een AMvB geregeld.

Op dit moment kunt u op de website van RVO zien hoe hoog uw melkveefosfaatreferentie is. U kunt tot 1 februari 2015 aan RVO doorgeven als de fosfaatreferentie volgens u niet klopt. Na 1 februari 2015 wordt de melkveefosfaatreferentie definitief vastgesteld en moet u een officiële bezwaarprocedure starten als de melkveefosfaatreferentie niet klopt.

Voor de melkveefosfaatreferentie worden voor 2013 de diercategorieën 100 (melkkoeien), 101 en 102 (jongvee) meegenomen in de berekening. Er wordt gerekend met de aangepaste fosfaatproductienormen voor de dieren van 2015. De totale hoeveelheid fosfaat die in 2013 geplaatst kon worden is de fosfaatplaatsingsruimte. Dit wordt berekend door de fosfaatplaatsingsruimte op de landbouwgrond en de fosfaatplaatsingsruimte op de natuurgrond in 2013 bij elkaar op te tellen.

De melkveefosfaatreferentie is bepalend voor de hoogte van de mestverwerkingshoeveelheid wanneer u in de toekomst wilt uitbreiden met melkvee en/of jongvee. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens goed controleert. DLV kan u hierbij ondersteunen.

Voor meer informatie: Freddy Keurhorst

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar